Blog ‘Wat maakt GRZ bij uitstek geschikt voor behandeling van ‘Probleemgedrag?’

Tijdens ziekenhuisopname hebben de patiënten medisch-specialistische zorg ondergaan vanuit een ziekteperspectief. De prognose van geriatrische revalidatie (GRZ)-patiënten is functioneel gezien minder positief. De meeste patiënten bereiken niet hun oude niveau van bio-psychosociaal functioneren (Covinsky). Over het algemeen is er sprake van een uitgebreide multi-morbiditeit, multi-functieproblematiek en polyfarmacie. De opname in het ziekenhuis en een GRZ-afdeling

Lees Meer

Nieuw blog Ton Bakker

Een actueel thema binnen de geriatrische revalidatie is het behandelen van ‘revalidanten met probleemgedrag’. Een aantal instellingen waar geriatrische revalidatie (GRZ) plaats vindt, heeft inmiddels aparte afdelingen voor deze doelgroep gecreëerd. Professionals die werkzaam zijn ‘in de revalidatie’ vinden het moeilijk om patiënten met gedragsproblemen te revalideren en voor professionals die werkzaam zijn met cliënten met

Lees Meer