Nieuw blog Ton Bakker

Een actueel thema binnen de geriatrische revalidatie is het behandelen van ‘revalidanten met probleemgedrag’. Een aantal instellingen waar geriatrische revalidatie (GRZ) plaats vindt, heeft inmiddels aparte afdelingen voor deze doelgroep gecreëerd. Professionals die werkzaam zijn ‘in de revalidatie’ vinden het moeilijk om patiënten met gedragsproblemen te revalideren en voor professionals die werkzaam zijn met cliënten met

Lees Meer