Nieuwe training Inhoudelijk Leiderschap is gestart

Op vrijdag 12 januari is Studio GRZ gestart voor het 8e achtereenvolgende jaar met de training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de Geriatrische Revalidatie‘.

Met de twaalf deelnemers hebben we een volle groep. De afgelopen maand hebben we een paar andere geïnteresseerde deelnemers moeten teleurstellen met de mededeling dat de training in 2024 volgeboekt was.

Dit jaar is de training voor het eerst opengesteld voor zowel specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten (VS) als physician assistants (PA). Deze drie beroepsgroepen zijn ook aanwezig: 7 SO, 4 VS en 1 PA.

Op Landgoed de Horst is dag 1 succesvol verlopen. Leuk om met de drie beroepsgroepen aspecten rondom leiderschap te verkennen. Het accent van deze dag lag op persoonlijk leiderschap. Er was ruimte voor onderlinge uitwisseling en zijn de eerste bouwstenen gelegd voor ieders LeiderschapsOntwikkelPlan.

We kijken uit naar de vier vervolgdagen die resp. in februari, maart, april en juni.

Mocht je belangstelling hebben om aan de volgende training Inhoudelijk Leiderschap mee te gaan doen, neem dan contact op met ons via info@studioGRZ.nl
De verwachting is dat 9e editie in het najaar 2024 of begin 2025 van start zal gaan.
We hanteren een wachtlijst.
Wie het eerst komt, wie het eerst geplaatst kan worden.