Zeer informatieve themadag Bedrijfsinzicht Geriatrische Revalidatie

Op donderdag 23 mei jl. vond de zeer informatieve en uiterst goed gewaardeerde themadag Bedrijfsinzicht Geriatrische Revalidatie plaats (gem. waardering: 8.3). Ruim 80 deelnemers zijn aan de slag gegaan met de Studio GRZ Toolkit Bedrijfsinzicht GR. Deze toolkit moet beschouwd worden als een ‘gereedschapskist’. Zonder volledig te willen zijn, zijn het tien belangrijke elementen die noodzakelijk zijn om de juiste sturing te kunnen geven aan een GR-afdeling. Een juiste dataverzameling is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Juist de samenhang van alle afzonderlijke knoppen waaraan gedraaid kan worden kan leiden tot een meer gezonde GR-afdeling.

De 10 elementen van de Studio GRZ Toolkit Bedrijfsinzicht GR zijn: instroomgegevens, uitstroomgegevens, actuele bedbezetting, inzet verpleging & verzorging, productiviteit behandelaars, ligduur, Barthel Index, gemiddelde trajectprijs, budgetplafonds en inzage in eigen kostprijzen.

De aanwezige managers, business controllers, regiebehandelaars en andere belangstellenden zijn op deskundige wijze geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen en stapsgewijs door de tien knoppen van de toolkit geleid door de Expertisegroep Bedrijfsinzicht GR. Naast de stapsgewijze toelichting voor het gebruiken en interpreteren van de afzonderlijke elementen van de toolkit, wisselden de aanwezige deelnemers hun ervaringen m.b.t. hun eigen bedrijfsvoering uit en werden gezamenlijke dilemma’s met elkaar besproken.

Belangrijke conclusies van de dag waren:
– de bedrijfsvoering GR vraagt veel interne afstemming
– de Studio GRZ Toolkit Bedrijfsinzicht GR is een zeer praktische toolkit
– de 10 knoppen van deze toolkit moeten integraal beschouwd worden
– de afstemming tussen GR-manager, business controller, regiebehandelaar en HR-manager is vereist
– de sturing op de eigen data vindt plaats op basis van actuele cijfers
– de wijze waarop de data gebruikt worden moet meer eenduidig, zodoende kan in de toekomst bij het vergelijken van GR-organisaties hun data beter beter vergeleken worden (‘appels met appels’ i.p.v. ‘appels met peren’
– het consequent registreren en op de juiste manier monitoren uiterst belangrijk is
– het hebben van inzicht in de eigen data geeft betere onderbouwing bij het overleg met zorgverzekeraars
– deze dag zeker een vervolg moet gaan krijgen

We danken alle aanwezigen voor hun actieve betrokkenheid en in het bijzonder de leden van de Expertisegroep Bedrijfsinzicht GR: Pieta Wilterdink, Constance Beeker, Marco van Duuren, Gert van Empel, Arnold Jongenburger en Roland van Peppen

Foto-impressie van de dag: