Leernetwerk ‘Geriatrische Revalidatie Ontwikkeling En Implementatie’ (GROEI)

De afgelopen jaren hebben veel organisaties stappen gezet om de geriatrische revalidatie (GR) en/of eerstelijnsverblijf (ELV) verder te ontwikkelen. Maar de tijd van ‘zelf en alleen het wiel uitvinden’ is voorbij. De tijd leent zich bij uitstek om met elkaar de GR/ELV verder te ontwikkelen. Samenwerken, van elkaar leren, kennis en personeel uitwisselen, benchmarken, samen verbeteren, samen innoveren en nieuwe kennis ontwikkelen zijn een aantal termen die daar goed bij passen. Studio GRZ ondersteunt GR/ELV-organisaties om een lerende organisatie te zijn en vraagt in haar activiteiten aandacht voor continue verbetering van GR en ELV. Om continu verbeteren en samen verbeteren te stimuleren, heeft Studio GRZ het ‘Leernetwerk Geriatrische Revalidatie Ontwikkeling En Implementatie’ (GROEI) opgezet, waarbinnen professionals en managers uit diverse GR-instellingen gestructureerd (samen)werken aan verandertrajecten, de implementatie van die veranderingen, uitwisseling van die verbetertrajecten en last but not least de borging van die gewenste veranderingen.
Met name de specifieke gerichtheid op de GR/ELV, de praktische uitwisseling van verbeterprojecten en de nadruk op implementatie onderscheidt dit netwerk van andere reeds bestaande netwerken.

Het Leernetwerk GROEI bestaat uit GR-instellingen die als ambitie hebben de geriatrische revalidatie in hun instelling continu te blijven verbeteren. Met elkaar vormen deze instellingen een voorhoede waar cliënten op een actuele en innovatieve wijze worden gerevalideerd.

GROEI

GR-professionals, GR-managers/directeuren en GR-instellingen kunnen met elkaar nieuwe impulsen geven aan de kwaliteit van de revalidatie die aan hun cliënten wordt geboden.  Studio GRZ onderschrijft het belang van dit continu werken aan verbeteringen in de praktijk. Als platform voor professionals hecht Studio GRZ waarde aan de innovatie- en verbeterkracht van professionals en managers/directeuren die dagelijks met de revalidanten werken. Voor hen moet het verbeteren van de revalidatie dan ook een essentieel onderdeel zijn van hun werkzaamheden. Echter ontbreekt het vaak aan structuren, en vaak ook vaardigheden, om deze verbeteringen tot uitvoer te brengen. Met het Leernetwerk GROEI wil Studio GRZ ambitieuze professionals en managers met elkaar verbinden om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de landelijke GR maar ook aan hun eigen GR-praktijk. Door intensief kennis, ideeën en werkwijzen uit te wisselen, maar ook het organiseren van werkbezoeken en personeelsuitwisseling, benchmarking en visievorming wordt gewerkt aan het gezamenlijk verbeteren van de geriatrische revalidatie.

Het Leernetwerk GROEI bestaat uit GR-instellingen die de ambitie hebben om de kwaliteit van de door hen geboden geriatrische revalidatie continu te verbeteren. Dit zijn instellingen die

 • geïnvesteerd hebben in interdisciplinaire teamontwikkeling van hun GR-teams;
 • professionals en managers de ruimte geven om te kunnen innoveren;
 • een gedocumenteerde visie hebben op geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf;
 • de intentie hebben de kwaliteit van de geboden GR verder te ontwikkelen;
 • meerwaarde zien in het gezamenlijk uitwisselen van kennis, personeel en ideeën met andere organisaties.

Met elkaar vormen deze instellingen een voorhoede waar op een actuele en innovatieve wijze GR-cliënten worden gerevalideerd.

Om toegelaten te worden tot het Leernetwerk GROEI vindt een intake plaats waarbij op basis van een aantal criteria beoordeeld wordt of de aspirant-deelnemer tot het leernetwerk wordt toegelaten. Als lid van het GROEI-leernetwerk heeft uw organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning en expertise van Studio GRZ en wordt uw organisatie vermeld in het overzicht van deelnemende organisaties.

Het Leernetwerk GROEI stimuleert het ontwikkelen en delen van kennis over GR en ELV. Als rode draad lopen de principes van projectmatig werken samen met tips voor implementatie en borging door het leernetwerk heen. Hierbij ligt voortdurend de nadruk op onderlinge uitwisseling en de vertaling naar het dagelijks werk in de eigen organisatie.

De kracht van het leernetwerk GROEI wordt vergroot doordat tussen de georganiseerde netwerkbijeenkomsten en ovale tafelbijeenkomsten de professionals en managers

 • elkaar opzoeken,
 • met elkaar klankborden,
 • elkaars personeel (via stages) uitwisselen,
 • gezamenlijk initiatieven nemen,
 • benchmarken op diverse indicatoren en
 • met elkaar een krachtige sterke gesprekspartner zijn voor andere stakeholders.

De cyclus van het leernetwerk loopt jaarlijks van 1 september tot 1 september.

Voor zowel managers als revalidatieprofessionals worden bijeenkomsten georganiseerd. Deze vier bijeenkomsten vinden verspreid door het jaar plaats.

Tweemaal per jaar komen de twee vaste vertegenwoordigende GROEI-professionals van de deelnemende organisaties uit het gehele land samen op een centrale locatie in het land. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten staan relevante revalidatiethema’s centraal en worden de nieuwste inzichten en de consequenties voor de GR met elkaar besproken. Daarbij wordt veel ruimte gecreëerd voor onderlinge uitwisseling. Dat kunnen inspirerende voorbeelden zijn op relevante inhoudelijke thema’s, uitwisseling van best-practices op het gebied van implementatie, doorgemaakte mislukkingen en wat daarvan geleerd werd, of succesverhalen van andere organisaties hoe de verbeteringen ook daadwerkelijk te borgen zijn in de eigen organisatie. 

Ook tweemaal per jaar ontvangen alle GR-managers van de aangesloten organisaties een uitnodiging om de ovalen tafelbijeenkomsten (in hun regio) te bezoeken. Deze bijeenkomsten vinden plaats op locatie van één van de deelnemende GROEI-organisaties. In deze bijeenkomsten worden actuele en relevante thema’s besproken die van belang zijn voor strategische keuzes en bedrijfsvoering van GR en ELV. Ook de ‘host’ krijgt tijdens de bijeenkomst ruimte op zich op de eigen locatie te profileren.

Miniaal 1x per jaar kan elke aangesloten organisatie met een vertegenwoordiging deelnemen aan de exclusieve verdiepingsdagen. 

Op 1 september 2021 is het Leernetwerk GROEI van start gegaan. Er treden steeds meer GR-instellingen toe. 

Deelnemende organisaties (op alfabetische volgorde):

 • Aafje
 • Alrijne
 • Amaris
 • Amstelring
 • Careyn Weddesteyn
 • Eemsdelta / De Hoven / Zonnehuisgroep Noord
 • Evean
 • KwadrantGeoep
 • Laurens
 • Magentazorg
 • Marente Revalidatie
 • Sensire
 • Vilente
 • Vitalis
 • ViVa!Zorggroep
 • Vivium Naarderheem
 • Warande
 • WVO Zorg
 • De Zorggroep
 • ZuidOostZorg

Toelating aanvragen

Heeft u interesse om met uw organisatie te participeren in het Leernetwerk GROEI? 
Neem dan contact op door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Studio GRZ neemt dan contact met u op om de toelatingscriteria met u door te nemen. 

Leernetwerkcoördinatoren

dr. Roland van Peppen

Netwerkcoördinator Studio GRZ

drs. Arnold Jongenburger

Netwerkcoördinator Studio GRZ

vacature

vacature

Foto-impressie

Data

 • Jaarlijkse cyclus van 1 september tot 1 september
 • 2x per jaar bijeenkomst professionals en
 • 2x per jaar ovalen tafelbijeenkomst GR-managers
 • minimaal 1x per jaar exclusieve verdiepingsdag

Regio's

Door uitbreiding van het aantal deelnemers hebben we de ovalen-tafelbijeenkomsten voor managers/directeuren verdeeld in 4 regio’s: Noord, West, Oost & Zuid

Locatie

Deelnemende organisaties vervullen bij toerbeurt de rol van gastheer

Kosten

€ 1250,- per locatie, per jaar (vrijgesteld van BTW)

Certificaat

Deelnemende organisaties worden vermeld in overzicht Leernetwerk GROEI