Verkenning toekomstscenario’s GR-ELV

 

Studio GRZ is uw gesprekspartner om vanuit een interne analyse en een externe oriëntatie uw visie op geriatrische revalidatie te formuleren en samen te verkennen hoe uw GR-ELV-afdeling zich in de toekomst kan/moet positioneren om een sterke positie in te (blijven) nemen.

U heeft ongetwijfeld vragen over de toekomst van uw GR-ELV afdeling. Op welke wijze kunt u toekomstbestendige oplossingen implementeren? 
Heeft uw organisatie voldoende volume voor een aparte GR-ELV-afdeling? Moet uw GR-ELV-afdeling verder verbijzonderen? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er voor uw organisatie? Samen met een andere GR-aanbieder of met een aanbieder van medisch-specialistische revalidatie? Welk doelgroepenbeleid is passend voor uw organisatie? Wie zijn uw externe stakeholders? Hoe positioneert u intern uw GR-afdeling? Heeft u een duidelijke visie op GR geformuleerd?

Geriatrische revalidatie is een vak apart. Ook de positionering van de GR en ELV in een vaak grote -op de langdurige zorg- ingerichte V&V-organisatie vraagt zorgvuldige aandacht. De verwachting is dat de komende jaren het aantal GR-aanbieders verder zal teruglopen. De ‘kleinere’ aanbieders zullen het steeds lastiger krijgen. Het is belangrijk om vanuit een weloverwogen visie keuzes te maken t.a.v. de interne en externe positionering van uw GR-ELV-afdeling. Studio GRZ is een gesprekspartner voor aanbieders van geriatrische revalidatie en samen met u beoordelen op welke wijze u de meest recente regelgeving, wetenschappelijke inzichten en landelijke trends en good-practices kunt vertalen naar uw eigen organisatie.

Activiteiten gericht op de verkenning van toekomstscenario’s waar Studio GRZ trots op is:

 • Ovalen tafelbijeenkomsten voor managers GR
  In de door Studio GRZ georganiseerde bijeenkomsten voor managers/directeuren geriatrische revalidatie staat onderlinge uitwisseling centraal. De managers GR gaan op basis van een actueel thema met elkaar in gesprek over de praktische consequenties en de optimale wijze van organiseren van de GR-ELV-afdelingen. Gezien het karakter van de bijeenkomsten (halen en brengen) zijn de bijeenkomsten uitsluitend bestemd voor directeuren of managers GR.
 • Managementdagen Geriatrische Revalidatie
  Voor deze door Studio GRZ georganiseerde Managementdagen GR-ELV zijn zowel managers als specialisten ouderengeneeskunde uitgenodigd en zijn onder andere thema’s als ‘onderbouwing GR-ELV’, ‘regionale samenwerking’, ‘kwaliteitskader GR-ELV’, ‘bedrijfsvoering GR’, ‘financiering GR’, ‘kwaliteitsagenda GR-ELV’, ‘externe oriëntatie GR-ELV’, ‘technologie & E-health’, ‘duaal leiderschap’ en ‘inspirerende voorbeelden GR-ELV’ met elkaar verkend. 
  U vindt hier de terugblik op de Managementdag GR 2019, Managementdag 2021 en Managementdag 2023
 • Bestuurdersdag Geriatrische Revalidatie
  De Bestuurdersdag GR organiseert Studio GRZ samen met stakeholders voor zowel bestuurders als managers die in hun instelling de toekomstige koers van geriatrische revalidatie (GR) en eerstelijnsverblijf (ELV) willen afstemmen op landelijke ontwikkelingen. 
  Hier vindt u een terugblik op de Bestuurdersdag GR 2018 en Bestuurdersdag 2022.

 

Studio GRZ adviseert organisaties bij:

 • Visievorming geriatrische revalidatie
  Het opstellen van een visiedocument waarin duidelijk wordt gesteld hoe de organisatie geriatrische revalidatie wil aanbieden. Resulterend in bijvoorbeeld een duidelijke GR-(ELV)-visie met op-maat geformuleerde uitgangspunten, overwegingen en aanbevelingen. Gekoppeld aan een projectmatige uitwerking met door de organisatie gecreëerde projectgroepen.
 • Samenwerkingsvraagstukken in de regio (o.a. doelgroepenbeleid en in- en uitstroomvraagstukken, samenwerkingsvraagstukken in de keten)  

 

Studio GRZ adviseerde onderstaande organisaties met hun toekomstverkenning:

 • AxionContinu (Utrecht)
 • Kennemerhart (Haarlem)
 • Swinhovegroep (Zwijndrecht)
 • Zorggroep Elde Maasduinen (Boxtel)

 

Wilt u gebruik maken van de expertise van Studio GRZ? Neem dan contact met ons op.

Informeer naar de mogelijkheden