Quickscan GR-Organisatie

Studio GRZ analyseert uw GR-organisatie met de Quickscan GR-Organisatie waarmee u een onderbouwd beeld krijgt van de kwaliteit en efficiëntie van de door u geleverde geriatrische revalidatie. 

Werken de professionals efficiënt samen? Hoe is de kwaliteit van de geleverde GR? Hoe efficiënt is het revalidatieproces ingericht? Hoe wordt er (slim) gepland? Wordt er centraal geroosterd? Is de GR-afdeling financieel ‘in-control’? Is uw bedrijfsvoering op orde? Worden verpleging en andere behandelaren flexibel ingezet? Als deze bedrijfsvoerende of  organisatorisch inhoudelijke vraagstukken in uw GR-ELV-afdeling spelen, dan is Studio GRZ uw partner om een Quickscan GR-Organisatie te maken. Met de Quickscan GR-Organisatie geeft Studio GRZ  u een onderbouwd beeld  van de kwaliteit en efficiëntie van de door u geleverde geriatrische revalidatie en inzage in uw bedrijfsvoering GR.

Studio GRZ brengt  met de Quickscan uw revalidatieafdeling(en) op inhoud en bedrijfsvoering in kaart door visitatie van uw organisatie, documentenanalyse, interviews en consulting-on-the-job. Daarbij wordt onder andere de Studio GRZ Toolkit Bedrijfsvoering GR gehanteerd. Tevens wordt u getoetst aan de bij ons bekende benchmarkgegevens en het IGJ-Toetsingskader GR. Van daaruit kunt u gericht werken aan het verder verbeteren van de inhoudelijke en bedrijfsmatige kwaliteit. Leren en verbeteren is immers niet vrijblijvend, maar de norm voor goede zorg.

Studio GRZ heeft o.a. bij onderstaande organisaties een Quickscan GR-Organisatie uitgevoerd:

  • MagentaZorg (Oudorp)
  • Noorderboog (Meppel)
  • Norschoten (Barneveld)
  • Swinhove (Zwijndrecht)
  • WVO Zorg (Vlissingen)
  • IJsselheem (Kampen & Zwolle)
  • Zorgspectrum Het Zand (Zwolle)

Wilt u gebruik maken van de Quickscan GR-Organisatie van Studio GRZ? Neem dan contact met ons op.

Informeer naar de mogelijkheden