Efficiëntere inrichting revalidatietrajecten

Studio GRZ verkent met uw organisatie hoe het klinische en poliklinische traject van opname, observatie, behandeling, ontslag en ambulante fase vanuit de inhoud efficiënt vormgegeven kan worden, resulterend in een gedragen procesbeschrijving met planmatige en doelgerichte werkwijze.

Is uw GR-ELV-organisatie ‘in-control’? Zijn uw processen en werkwijze zo ingericht dat u op ligduur kunt sturen? Zijn uw revalidatiepaden (zorgpaden) ingepast in uw reguliere werkwijzen?

De DBC-financiering vraagt om goede tijdsregistratie en efficiënte inzet van de beschikbare tijd van verpleging, verzorging en andere behandelaars. Gezien de onlosmakelijke verbinding tussen DBC en inhoud wordt dit in eerste instantie gekoppeld aan visie op revalidatie en het daaraan gekoppelde behandeltraject. Het nadrukkelijker sturen op opnameduur vraagt om doelgericht toewerken naar ontslag van de revalidant met een van tevoren voorlopig vastgestelde ontslagdatum. Het werken in een revalidatieklimaat vraagt om specifieke deskundigheid van verzorging, verpleging en behandelaars.

Voorbeelden van organisaties die Studio GRZ inschakelden bij het inrichten van een meer efficiënte revalidatie zijn o.a. :

  • Marente (Oegstgeest)
  • Zorgcirkel / Omring (Nood-Holland)
  • Amstelring (Amsterdam)
  • Pleyade (Arnhem)  
  • Allévo (Zierikzee) 
  • Zonnehuisgroep Amstelland (Amstelveen)
  • AxionContinu (Utrecht)
  • Zorgbalans (Haarlem)

Wilt u Studio GRZ inschakelen voor het realiseren van een efficiëntere inrichting van uw revalidatietrajecten? Neem dan contact met ons op.

Informeer naar de mogelijkheden