Over ons

Wie zijn wij?

Studio GRZ is opgericht door drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen. Zij hebben beiden hun sporen verdiend als fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper in het complexe werkveld van de (geriatrische) revalidatie. 

Naast werkzaamheden als professional in de revalidatie hebben zij ook management-, beleids-, onderzoeks- en onderwijsfuncties vervuld in revalidatiecentra, verpleeghuizen,  gezondheidszorgonderwijs en ketennetwerken. 

Zij hebben elkaar gevonden in hun passie voor revalidatie. Ze delen hun affiniteit voor dit vakgebied, realiseren zich dat (geriatrische) revalidatie belangrijk werk is en willen zich graag inzetten om de revalidatie verder te verbeteren. 

Daarom is op 1 juli 2016 Studio GRZ als een vennootschap onder firma (VOF) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Recent is Studio GRZ uitgebreid met enkele trainers en projectleiders.

De projectleiders, trainers en partners van Studio GRZ:

Gert van Empel

Senior Projectleider Studio GRZ

Pieta Wilterdink

Senior Projectleider Studio GRZ

Marco Sternal

Senior Projectleider Studio GRZ

Bianca Buijck

Trainer & Associé Studio GRZ

Robin den Blanken

Trainer Studio GRZ

Arnold Jongen-burger

Partner Studio GRZ

Roland van Peppen

Partner Studio GRZ

Gert van Empel

Senior-adviseur Studio GRZ

Studio GRZ is een platform voor professionals. Ons platform is erop gericht om, in samenwerking en verbinding met alle betrokkenen, zoveel mogelijk kennis over de geriatrische revalidatie te delen en te verspreiden. Daarmee willen wij op een enthousiaste en inspirerende wijze de professionals in de (geriatrische) revalidatie uitdagen om verbeteringen in hun vak ‘geriatrische revalidatie’ door te voeren. Wij doen daarbij een beroep op de proactieve professionele attitude van de revalidatieprofessionals.

Studio GRZ informeert via haar website geïnteresseerden over actuele ontwikkelingen in de geriatrische revalidatie. Wij organiseren diverse themadagen voor de verschillende doelgroepen uit de geriatrische revalidatie en het eerstelijnsverblijf, management- en bestuurdersdagen en het Jaarcongres Geriatrische Revalidatie. Daarnaast verzorgen wij in samenwerking met experts ook trainingen voor revalidatie-instellingen en haar professionals. Studio GRZ is betrokken bij de meest recente ontwikkelingen en werkt samen met een breed netwerk van stakeholders. Vanuit dit brede overzicht van de snel veranderende regelgeving en actuele ontwikkelingen adviseren wij op bestuurlijk en managementniveau GR-instellingen over hun beleids-, positionerings- en inrichtingsvraagstukken.  

Studio GRZ heeft een formeel samenwerkingsverband met: 

  • Universitair Netwerk voor de Caresector Zuid-Holland (UNC-ZH).
    Afstemming vindt plaats met prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar ouderengeneeskunde.
  • GERION van Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc – Amsterdam).
    Afstemming vindt plaats met drs. Ellen Vreeburg en drs. Aafke de Groot.
  • MI Time

Maak kennis met Studio GRZ