Over ons

Wie zijn wij?

Studio GRZ is opgericht door drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen. Zij hebben beiden hun sporen verdiend als fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper in het complexe werkveld van de (geriatrische) revalidatie. 

Naast werkzaamheden als professional in de revalidatie hebben zij ook management-, beleids-, onderzoeks- en onderwijsfuncties vervuld in revalidatiecentra, verpleeghuizen,  gezondheidszorgonderwijs en ketennetwerken. 

Zij hebben elkaar gevonden in hun passie voor revalidatie. Ze delen hun affiniteit voor dit vakgebied, realiseren zich dat (geriatrische) revalidatie belangrijk werk is en willen zich graag inzetten om de revalidatie verder te verbeteren. 

Daarom is op 1 juli 2016 Studio GRZ als een vennootschap onder firma (VOF) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Recent is Studio GRZ uitgebreid met enkele trainers en projectleiders.

De projectleiders, trainers en partners van Studio GRZ:

Gert van Empel

Senior Projectleider Studio GRZ

Marco Sternal

Senior Projectleider Studio GRZ

Pieta Wilterdink

Senior Projectleider & Trainer Studio GRZ

Sabine Noordam

Trainer Studio GRZ

Robin den Blanken

Trainer Studio GRZ

Arnold Jongen-burger

Partner Studio GRZ

Roland van Peppen

Partner Studio GRZ

Studio GRZ is hét platform voor de geriatrische revalidatie. 
Studio GRZ streeft voortdurend naar het verder verbeteren van de kwaliteit van Revalidatie.
Studio GRZ ondersteunt revalidatie-organisaties, revalidatieteams en revalidatieprofessionals bij het (verder) ontwikkelen van hun revalidatiepraktijk.  
We geven organisatieadvies en trainingen voor revalidatieteams en -professionals.

Wij investeren continu in kennis en expertise en volgen de actuele ontwikkelingen op het gebied van revalidatie en herstel. Vanuit deze specifieke expertise adviseren wij revalidatie-organisaties en bieden hen praktische of strategische oplossingen. Implementatie en borging zijn hierbij essentieel. Maatwerk is daarbij ons sleutelwoord. Dat doen we pragmatisch, bevlogen, inspirerend en met veel plezier.

We doen dat in samenwerking met veel partners waarmee we een community vormen. Vanuit deze community werken we samen aan kwaliteitsverbetering, vernieuwing en innovatie. Wij brengen daarbij de verandering in de praktijk. Studio GRZ speelt een actieve rol in deze community en neemt graag het voortouw bij nieuwe initiatieven.

Studio GRZ is uw deskundige partner bij het (verder) ontwikkelen van uw revalidatie.

Studio GRZ informeert via haar website geïnteresseerden over actuele ontwikkelingen in de geriatrische revalidatie. Wij organiseren diverse themadagen voor de verschillende doelgroepen uit de geriatrische revalidatie en het eerstelijnsverblijf, management- en bestuurdersdagen en het Jaarcongres Geriatrische Revalidatie. Daarnaast verzorgen wij in samenwerking met experts ook trainingen voor revalidatie-instellingen en haar professionals. 

Wij ondersteunen directie/management van GR-organisaties bij bedrijfskundige vraagstukken, organisatieanalyses en visietrajecten. Wij werken daarbij senior-adviseurs die het projectmanagement uit handen nemen. Zij zijn ook inzetbaar als interim-management. 

Studio GRZ is betrokken bij de meest recente ontwikkelingen en werkt samen met een breed netwerk van stakeholders. Vanuit dit brede overzicht van de snel veranderende regelgeving en actuele ontwikkelingen adviseren wij op bestuurlijk en managementniveau GR-instellingen over hun beleids-, positionerings- en inrichtingsvraagstukken.  

Een passende interventie begint altijd met een goede vraagverkenning. Studio GRZ start daarom elk traject met een verdiepend verkenningsgesprek.

Op basis van deze vraagverduidelijking streeft Studio GRZ ernaar aan te kunnen sluiten bij het huidige ontwikkelingsniveau van uw organisatie, teams en/of professionals. Het hieruit voorvloeiende advies vertalen wij vervolgens in een vrijblijvende offerte. Maatwerk is daarbij voor ons van cruciaal belang.

In overleg is deze offerte nog verder aan te passen aan uw wensen. Na uw akkoord start de gekozen ondersteuning gericht op persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en/of implementatie en borging. Implementatie en borging blijkt cruciaal te zijn voor het laten slagen van onze samenwerkingstrajecten.

Daarom adviseert Studio GRZ tegenwoordig om met elkaar langer lopende trajecten aan te gaan met tussentijdse evaluaties. Elk traject sluiten we samen met u af in een evaluatiegesprek dat uiterlijk 3 maanden na afloop plaats vindt.

De 10 ‘gouden regels’ van Studio GRZ:

  1. Wij vinden dat elke REVALIDANT recht heeft op goede revalidatie
  2. Wij zijn ervan overtuigd dat SAMENWERKEN ons altijd verder brengt
  3. Wij werken op basis van VERTROUWEN
  4. Wij nemen INITIATIEF en wachten niet af
  5. Wij komen onze AFSPRAKEN na
  6. Wij VERBINDEN organisaties en professionals in het werkveld
  7. Wij lopen VOOROP in de revalidatie-community
  8. Wij werken aan continu VERBETEREN
  9. Wij willen INSPIREREN bij onze activiteiten
  10. Wij werken BEVLOGEN (en altijd met veel PLEZIER!)

Maak kennis met Studio GRZ