GRZ E-cademy

De GRZ E-cademy is een besloten samenwerkingsverband van 15 GRZ-instellingen, die de handen ineengeslagen hebben. Zij hebben de krachten gebundeld, willen elkaar informeren en met elkaar werken aan het ontwikkelen en delen van bestaande kennis op het gebied van geriatrische revalidatie (GRZ). Ook wil de GRZ E-cademy nieuw (geaccrediteerd) scholingsmateriaal ontwikkelen. Kortom: samen werken door van elkaar te leren.

Studio GRZ juicht dit toe omdat het past in haar missie/visie om kennis over geriatrische revalidatie met elkaar te delen.
Studio GRZ maakt zelf geen deel uit van de GRZ E-cademy. Zij faciliteert de e-cademy alleen door het beschikbaar stellen van een inlogmogelijkheid via onderstaande oranje button op de website www.studioGRZ.nl

De stuurgroep van de GRZ E-cademy heeft aan Studio GRZ gevraagd deze koppeling te maken op haar website zodat leden van dit besloten netwerk een vaste plek hebben waar zij de beoogde kennis kunnen vinden en downloaden. 

De focus van de GRZ E-cademy ligt op trainingen en opleidingen voor medewerkers in de aangesloten GRZ-instellingen. In de GRZ E-cademy is scholingsaanbod beschikbaar voor revalidatiedoelgroepen en revalidatiethema’s. Maar ook zijn werkdocumenten beschikbaar uit de aangesloten GRZ-instellingen, zoals visiedocumenten, revalidatiepaden, MDO-procedures en benchmarkgegevens.

De aangesloten GRZ-instellingen uit dit samenwerkingsverband kunnen met een verkregen inlogcode toegang krijgen tot de GRZ E-cademy. 

Wilt u meer weten over de GRZ E-cademy? Neem dan contact op via INFO@GRZECADEMY.NL

Tijdens het Jaarcongres GRZ 2020 hebben de 375 aanwezige deelnemers uit drie genomineerde inzendingen de GRZ E-cademy als winnaar van de Jaarcongres GRZ Award 2020 gekozen.