GRZ E-cademy

De GRZ E-cademy is een besloten samenwerkingsverband van 18 GRZ-instellingen, die de handen ineengeslagen hebben. Zij hebben de krachten gebundeld, willen elkaar informeren en met elkaar werken aan het ontwikkelen en delen van bestaande kennis op het gebied van geriatrische revalidatie (GRZ). Kortom: samen werken door van elkaar te leren.

Studio GRZ juicht dit toe omdat het past in haar missie/visie om kennis over geriatrische revalidatie met elkaar te delen.
Studio GRZ maakt zelf geen deel uit van de GRZ E-cademy. Zij faciliteert de e-cademy alleen door het beschikbaar stellen van een inlogmogelijkheid via onderstaande oranje button op de website www.studioGRZ.nl

Het bestuur van de GRZ E-cademy heeft aan Studio GRZ gevraagd deze koppeling te maken op haar website, zodat leden van dit besloten netwerk een vaste plek hebben waar zij de beoogde kennis kunnen vinden en downloaden.

De aangesloten GRZ-instellingen uit dit samenwerkingsverband kunnen met een verkregen inlogcode toegang krijgen tot de GRZ E-cademy. 

In de GRZ E-cademy is scholingsaanbod beschikbaar en zijn presentaties van georganiseerde refereerbijeenkomsten terug te vinden. Maar ook zijn werkdocumenten beschikbaar gesteld vanuit de aangesloten GRZ-instellingen, zoals visiedocumenten, revalidatiepaden, MDO-procedures en benchmarkgegevens. Daarnaast zijn eindproducten van de gevormde werkgroepen in te zien. 

Wilt u meer weten over de GRZ E-cademy? Neem dan contact op via INFO@GRZECADEMY.NL

Tijdens het Jaarcongres GRZ 2020 hebben de 375 aanwezige deelnemers uit drie genomineerde inzendingen de GRZ E-cademy als winnaar van de Jaarcongres GRZ Award 2020 gekozen (zie foto).