Inspirerende Managementdag Geriatrische Revalidatie 2023

Vandaag vond de Managementdag Geriatrische Revalidatie plaats in In De Driehoek in Utrecht. Een uitverkochte dag in de prachtige historische schuilkerk Sinte Gertrudis. De honderd aanwezige deelnemers en sprekers hebben veel relevante kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld over vier relevante thema’s:

  • Landelijke ontwikkelingen
  • Duaal leiderschap
  • Bedrijfsvoering
  • Regionale samenwerking

Deze dag was bedoeld voor zowel managers als specialisten ouderengeneeskunde omdat vanuit onze optiek dit tweetal de inhoudelijke koers van de kortdurende / tijdelijke zorg in de eigen organisatie vorm zal geven.

We willen alle deelnemers bedanken voor hun actieve betrokkenheid tijdens de discussies en de koffiepauzes en de lunch- en netwerkborrel en de sprekers enorm bedanken voor hun inspireerde bijdragen.

U kunt hier de hand-outs van de presentaties downloaden. Onder de hand-outs staat een foto-impressie van de dag.

Hand-outs van de presentaties

Roland van PeppenIntroductie & Welkom
Jessica VogelVisie Kerngroep Revalidatie & Herstel op actuele ontwikkelingen
Marleen van der Sijs & Sabine NoordamLandelijke ontwikkelingen in de praktijk
Jan-Willem MeijerDuaal leiderschap in medisch specialistische revalidatie
René BoerenDuaal leiderschap in geriatrische revalidatie   
Tanja Naastepad & Jisca VranckenEen passend  tarief voor specialistische doelgroepen
Gert van EmpelEen dashboard voor bedrijfsvoering in de geriatrische revalidatie 
Regina FalckRegionale samenwerking GR / MSR  in Utrecht
Carla NieuwenhoffSchaalgrootte en ketensamenwerking in Brabant 
Dolinde Webers & Jaap StappersDuurzame coalitie: met zorgverzekeraar op weg naar nieuwe zorgvormen

Foto-impressie van de dag