Project ‘Parkinson Beter Thuis’

Langer thuis wonen met parkinson? ‘Parkinson Beter Thuis’ onderzoekt wat daarvoor nodig is. ParkinsonNet heeft Studio GRZ gevraagd in dit project te participeren.

Als thuis wonen voor mensen met parkinson niet langer gaat, is een revalidatietraject, een kortdurende verpleeghuisopname of dagbehandeling mogelijk. Dit voorkomt mogelijk permanente verpleeghuisopname of stelt deze uit. Een aantal succesvolle trajecten en behandelingen dient nu als voorbeeld voor het project ‘Parkinson Beter Thuis’. Doel van dit project dat in april startte: uitzoeken wat ervoor nodig is om te zorgen dat mensen met parkinson langer thuis kunnen wonen. Het onderzoek in samenwerking met 12 verpleeghuizen zal leiden tot een nieuwe standaard voor kortdurende herstelgerichte parkinsonzorg.

Specifiek gaat het dan om drie herstelgerichte zorgvormen: Geriatische Revalidatie, Eerste Lijns Verblijfzorg en Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntgroepen. Een aantal organisaties biedt al een herstelprogramma speciaal gericht op parkinson. Zowel mensen met parkinson als ook zorgverleners zijn daarover heel positief. Het uitlichten van deze goede voorbeelden en het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen in werkwijze tussen verschillende verpleeghuizen kan andere organisaties helpen om ook hun parkinsonzorg goed in te richten. Naast verpleeghuizen en mensen met parkinson werken ook zorgverzekeraars en beroepsorganisaties mee aan de nieuwe standaard. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.
Studio GRZ is bij dit onderzoek betrokken als implementatiepartner.

Startconferentie op 5 april 2023
Tijdens de startconferentie op 5 april inventariseerden bestuurders, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden, mensen met parkinson en hun naasten welke onderwerpen niet mogen missen in de zorgstandaard voor kortdurende herstelgerichte parkinsonzorg. Uit de grote hoeveelheid onderwerpen kwam voor de verschillende vormen van herstelzorg een top-5 naar voren. Welke dat zijn ziet u hieronder:

 
 
 
Top-5 Geriatrische Revalidatie Top-5 Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen Top-5 Eerste Lijns Verblijfszorg 
1.  Inter- en multidisciplinaire samenwerking ook m.b.t. de zorgketen Groepsbehandeling vs. individuele behandeling  Wat zijn de criteria voor ELV?
2. Deskundigheid (scholing personeel)  Welke mensen behoren tot de GZSP-doelgroep en welke niet?  Verwachtingsmanagement en educatie van betrokkenen in verschillende fases  
3. Financiering, met name i.v.m. integratie van andere zorg (bijv. diagnostiek) of een eigen zorgpad  Casemanagement 
  
Financiering   
4. Mantelzorg, ondersteuning en familieparticipatie 
  
Advies vanuit huis (van specialist ouderengeneeskunde/ neuroloog/ parkinsonverpleegkundige/ paramedici) 
  
Overdracht tussen betrokken zorgverleners in de ketenzorg  
5. Juiste revalidatie-omgeving, inclusief aandacht voor hulpmiddelen en domotica 
 
  
Samenwerking in de eerste lijn  Communicatie cliëntniveau en overstijgend niveau en afstemming verbeteren met huisarts en eerste lijn 

Bovenstaand tekst is afkomstig van deze website, https://www.parkinsonnet.nl/nieuws/langer-thuis-wonen-met-parkinson-parkinson-beter-thuis-onderzoekt-wat-daarvoor-nodig-is/