Inhoudelijk Leiderschap in de Geriatrische Revalidatie, leiderschapslessen voor SO, VS en PA

Met de training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de geriatrische revalidatie (GR), leiderschapslessen voor SO, VS en PA’ biedt Studio GRZ u handvatten om -naast uw medisch inhoudelijke taak- uw rol als inhoudelijk leider van het GR-team nog beter te vervullen.

Specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants in de GR dienen op basis van verantwoordelijkheid en competenties in de medische zorg de regierol in het interdisciplinaire team op zich te nemen. Zij geven in meer of mindere mate leiding aan interdisciplinaire behandelteams en spelen dus een cruciale rol in het vormgeven van teamsamenwerking, het positioneren van het team en het mede (inhoudelijk) koers bepalen van de instelling.

Het toerusten van de SO, VS en PA voor haar/zijn rol als inhoudelijk leider van het GR-team.

De training is bedoeld voor SO, VS en PA die werkzaam zijn in de Geriatrische Revalidatie (GR). De training wordt in een groep van 8 tot 12 deelnemers gegeven.

De training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GR’ biedt u als SO, VS en PA handvatten, instrumenten en vaardigheden om een eigen visie te ontwikkelen, het functioneren van uw team te beoordelen, de samenhang binnen het team te vergroten en inhoudelijk sturing te geven op uw GR-afdeling.

Op basis van inzicht in de samenhang van diverse interne en externe variabelen die de teamsamenwerking -en daaruit voortkomende teamresultaten- beïnvloeden, ontwikkelt u een visie op GR. Vervolgens deelt u deze inzichten met de overige teamleden en formuleert u met de suggesties van uw teamleden een verbeterplan (veranderplan) voor uw GR-afdeling. Voor dit plan creëert u draagvlak voor het doorvoeren van de verbeteringen (vaak veranderingen). Daarna volgt een uitwerking en implementatie van deze veranderingen op uw GR-afdeling.

De volgende thema’s komen tijdens de training aan bod:

 • Uw persoonlijke stijl van leiderschap.
 • Uw rol als leider van het interdisciplinaire team.  
 • Leiderschapsrollen en uw eigen invulling 
 • Samenwerking SO-VS-PA
 • trategie en visie: hoe richt u uw team in uw omgeving?
 • Analyse van uw eigen GR-team
 • (Inhoudelijk) leidinggeven aan teams. 
 • Teamcommunicatie en het verloop van de teamvergadering.
 • Leidinggeven aan professionals
 • Verandermanagement in de praktijk.

In de vijf trainingsdagen, verspreid over ongeveer 6 maanden, staat de praktische vertaling van de aangereikte theorieën en modellen centraal. De training heeft twee blokken, een trainingsblok en een implementatieblok. Door de opbouw van de training is het mogelijk om de opgedane kennis direct in de GR-praktijk te brengen en de ervaringen in de trainingssessies als casuïstiek te gebruiken.

Vanaf het voorjaar van 2016 vindt deze scholing plaats met specialisten ouderengeneeskunde van NoviCare, Attent, Azora, Treant, Laurens, Trivium Meulenbelt, Cicero Zorggroep, Amaris, Pleyade, Maas en Waal, Brabantzorg, Lyvore, Land van Horne, Parkhuis, Magentazorg, Pronsweide, Axioncontinu, Omring, TanteLouise, Sint Jacob, Warande, Meriant, Inovum, Kwadrant, Interzorg, WVO Zorg, SZR, SVRZ, Swinhove, Zorggroep Groningen, WZH, Van Neynsel, Zorggroep Apeldoorn, Rivas, Solis, Evean, Cordaan, Careyn, Saxenburg, Thebe, Zorgwaard, Mijzo, ViVa!Zorggroep.

Vanaf 2024 wordt deze training aangeboden aan zowel SO, als VS en PA.

Enkele reacties van deelnemers:

 • “Een zeer leuke en inspirerende training waarin ik veel geleerd heb over inhoudelijk leiderschap. Vooral erg toepasbaar in mijn eigen, dagelijkse praktijk op de GRZ!” – Wieger Arendsman, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts geriatrische revalidatie, Patyna
 • “De meest waardevolle cursus die ik tot op heden heb gedaan” – Pia Sonneveld, specialist ouderengeneeskunde, Cordaan
 • “Inhoud cursus geeft hee veel nuttige en bruikbare kennis en vaardigheden om een nog completere GRZ-SO te worden” – Wouter ten Wolde, specialist ouderengeneeskunde, Mijzo
 • Een geweldige cursus! Zeer inspirerend en motiverend. Dank voor de begeleiding, inzichten, suggesties en adviezen. Wanneer volgt deel 2?” – Annegien van den Boomgaard, specialist ouderengeneeskunde, SVRZ Middelburg
 • “Een zeer leerzame cursus. Het heeft mij geholpen om vanuit een visie mij individueel, het team, de organisatie, en de keten naar een hoger niveau te tillen. Cliënt, mantelzorgers en de zorg zijn hier alles bij gebaat – Alvin Tuinenburg, specialist ouderengeneeskunde, Den Koogh, Omring  
 • ” Cursus heeft mij geholpen mij verder te ontwikkelen. Veel handvatten gekregen en veel geleerd, in een prettige omgeving” – Naomi Verheijen, specialist ouderengeneeskunde, ViVa! Zorggroep
 • “Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven. Kan nu beter met de bestuurder (gelijkwaardiger) om de tafel zitten” – Monique Samson, eerstverantwoordelijk arts, JacobKliniek, Haarlem
 • “Ik ben heel erg blij dat ik deze cursus op dit moment gevolgd heb. Heeft me enorm geholpen mijn visie op GRZ verder te ontwikkelen, inzicht gegeven in wat leiderschap is en wat nodig is om dit te tonen, en dit ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Gesprekken met bestuurder/directeur kan ik met nog meer zekerheid tegemoet treden. Ik kan iedere SO in de GRZ de cursus aanbevelen en ook voor kaderartsen GRZ. Deze cursus is een waardevolle aanvulling op de kaderopleiding GRZ” – Theresia Miedema, specialist ouderengeneeskunde, Kwadrantgroep, Burgum
 • “Ik raad deze cursus aan iedere SO aan voor inspiratie, motivatie en het verder ontwikkelen van leiderschap om daarmee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het mooie vak van SO, en de organisatie en maatschappij”, Nicole Haarman, specialist ouderengeneeskunde, SZMK, Winterswijk
 • “Ben ik wel een leider, kan ik nog veranderen, is het niet te theoretisch? En dan begint het. Een groep gelijkgestemde SO’s. Enthousiaste en betrokken begeleiding. Goede gastsprekers vanuit de praktijk. En nu? Ik heb een bredere context, veel nuttige contacten en voel me veel meer toegerust om ‘de klus’ te klaren” – Eveline van der Plaats, specialist ouderengeneeskunde, SZR, Tiel.
 • “Deze cursus heeft mijn blikveld verruimd”, Linda van den Hoven, specialist ouderengeneeskunde, Amaris
 • “De cursus heeft mij niet alleen bewust gemaakt van mijn verantwoordelijkheid als inhoudelijk leider van de GRZ, maar ook concrete handvatten gegeven voor de uitvoering er van” – Japke de Haan, specialist ouderengeneeskunde, TanteLouise, Bergen op Zoom
 • “Deze cursus heeft mij veel opgeleverd. Ik kan beter inhoud geven aan mijn gedachten en plannen en daardoor vanuit een betere visie leiding geven en leiding nemen in mijn GRZ-verpleeghuis” – Suzanne Lans, specialist ouderengeneeskunde, AxionContinu, Utrecht

Inschrijven

Heb je interesse in de cursus ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GR’? 

Schrijf dan in via onze ‘winkel’. Klik daarvoor op onderstaande button. Je kunt kiezen bij betaling uit iDeal of overboeking. In dat laatste geval krijg je een factuur toegestuurd. 

Docenten

dr. Ellen Vreeburg

Specialist ouderengeneeskunde, kaderarts en manager, Vivium

drs. Ronald Schmidt

Lid Raad van Bestuur bij Cordaan

dr. Roland van Peppen

Kerndocent Studio GRZ

drs. Arnold Jongenburger

Kerndocent Studio GRZ

Foto-impressie

Data

Huidige training uitverkocht. Nieuwe reeks start in november 2024 op de vrijdagen:

– 22 november 2024
– 13 december 2024
– 17 januari 2025
– 14 februari 2025
– 13 juni 2025

Locatie

Landgoed de Horst in Driebergen

Kosten

€ 1.970,00 vrijgesteld van BTW

Groepsgrootte

8-12 personen

Accreditatie

Geaccrediteerd