Leiderschap in de geriatrische revalidatie

Specialisten Ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in de geriatrische revalidatie informeren bij ons of de cursus Inhoudelijk Leiderschap in de Geriatrische Revalidatie (GRZ) hen kan helpen om naast hun rol als medisch (eind)verantwoordelijke ook hun rol als Inhoudelijk Leider van het GRZ-team beter te vervullen. Dat is precies de bedoeling van deze cursus en dat wordt

Lees Meer

Geïnspireerde Specialisten Ouderengeneeskunde

Vandaag heeft een nieuwe groep specialisten ouderengeneeskunde (SO) de cursus Inhoudelijk Leiderschap afgerond. Uit de afsluitende pitches bleek elke SO stappen voorwaarts gemaakt te hebben in persoonlijk leiderschap, aansturing van het GRZ-team en invloed aanwenden bij het bestuur van de GRZ-instelling. De Meet-the-Expert-sessie met Marco Wisse gaf veel inspiratie voor de ‘leidingnemende arts’ om samen

Lees Meer