Nieuw blog Ton Bakker

Een actueel thema binnen de geriatrische revalidatie is het behandelen van ‘revalidanten met probleemgedrag’. Een aantal instellingen waar geriatrische revalidatie (GRZ) plaats vindt, heeft inmiddels aparte afdelingen voor deze doelgroep gecreëerd. Professionals die werkzaam zijn ‘in de revalidatie’ vinden het moeilijk om patiënten met gedragsproblemen te revalideren en voor professionals die werkzaam zijn met cliënten met

Lees Meer

Nieuw blog Arnold Jongenburger

Tijdens de Bestuurdersdag ‘Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie’ op 30-11 jl. heeft Arnold Jongenburger vanuit Studio GRZ nogmaals de vraag gesteld in hoeverre de geriatrische revalidatie verschilt van de langdurige zorg. In veel instellingen zijn GRZ en WLZ dicht naast elkaar georganiseerd. Is die koppeling wenselijk? Of heeft GRZ meer overeenkomsten met medisch-specialistische revalidatie (MSR)? Met de

Lees Meer

Blog ‘Beter diagnosticeren van visueel neglect bij patiënten met hersenletsel in de Geriatrische Revalidatie’

Patiënten met een neglect die zijn opgenomen op een GRZ-afdeling worden nog niet in elke instelling structureel in kaart gebracht. En juist het neglect vraagt specifieke begeleiding zodat ook deze patiëntengroep goed voorbereid kan worden op ontslag naar huis. Een moeilijk maar ons inziens, zeker bij samenwerking tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie

Lees Meer