Behandeladvies Post-COVID-19 Geriatrische Revalidatie

Vandaag publiceerde Verenso de tweede versie van het Behandeladvies Post-COVID-19 Geriatrische Revalidatie (GRZ). Een update van de versie van 15 april 2020. Nieuw in deze versie is het triage-overzicht GRZ/MSR (medisch specialistische revalidatie) dat in samenwerking met de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is uitgewerkt. Dit is een eerste en belangrijke stap om de kennis en

Lees Meer

Bezwaar ActiZ op besluit NZa de tarieven GRZ met 4% te verlagen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een kostenonderzoek over boekjaar 2018 verricht onder 66 geselecteerde GRZ-aanbieders. Het doel van het onderzoek is om geactualiseerde kostprijsgegevens op te vragen en na toepassing van tariefprincipes, daarmee de tarieven voor de GRZ DBC’s te herijken voor 2021. De uitkomsten van het GRZ-kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld

Lees Meer

“Verpleeghuiszorg heeft Sterke Leiders nodig”

Op 27 juli jl. verscheen er in SKIPR een artikel met bovenstaande titel. In dit artikel wordt verwezen naar een KPMG-onderzoek over kwaliteit in de verpleeghuissector. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de verpleeghuiszorg “Sterk Leiderschap” nodig heeft. Zit het met het Leiderschap goed, dan verbetert de kwaliteit van de verpleeghuiszorg op alle fronten,

Lees Meer