Bezwaar ActiZ op besluit NZa de tarieven GRZ met 4% te verlagen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een kostenonderzoek over boekjaar 2018 verricht onder 66 geselecteerde GRZ-aanbieders. Het doel van het onderzoek is om geactualiseerde kostprijsgegevens op te vragen en na toepassing van tariefprincipes, daarmee de tarieven voor de GRZ DBC’s te herijken voor 2021. De uitkomsten van het GRZ-kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld

Lees Meer

Online platform Geriatrische Revalidatiezorg (ActiZ)

Studio GRZ attendeert u graag op een nieuw initiatief van Actiz: het online platform Geriatrische Revalidatiezorg. Als u lid wilt worden van dit platform kunt u contact opnemen met Actiz. De tekst van de website van Actiz hebben wij hier integraal overgenomen: Het online platform Geriatrische Revalidatiezorg gaat van start. Dit is een (afgeschermd) netwerk

Lees Meer