Studio GRZ organiseerde, als vervolg op het Jaarcongres GRZ, in 2017 een zestal Expedities.

De Expedities van Studio GRZ worden kort ingeleid door experts en vervolgens gaan we met zorgprofessionals, managers, verzekeraars, beleidsmedewerkers, bestuurders de thema’s verder uitdiepen. Het zijn interactieve sessies die gaan leiden tot nieuwe inzichten, uitwisseling van goede ideeën, nieuwe samenwerkings- en netwerkcontacten, waarbij u samen met de experts mee kunt werken om over het betreffende thema verbeterslagen te maken in de geriatrische revalidatie. U en uw afdeling/instelling gaan er zeker profijt van hebben.

Een Expeditie omvat een dagdeel. Op een Expeditie-dag worden twee thema’s belicht. Eén thema in de ochtend en een ander thema in de middag. Uiteraard kunt u ook (met korting) inschrijven voor beide expedities op één dag.

Welke expedities hebben in 2017 plaats gevonden?

Op 11 oktober 2017 organiseerden we twee succesvolle Expedities in Zorgcentrum Kempenhof (een van de locaties van Valkenhof) in Valkenswaard.

Op 21 juni 2017 organiseerden we twee succesvolle Expedities in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC, Leiden).

 

Op 12 mei 2017 organiseerden we ook al twee zeer geslaagde Expedities op het hoofdkantoor van Menzis in Wageningen,