De Expeditie ’Op weg naar een Zorgpad’ vond plaats op 11 oktober 2017 in Kempenhof (een van de locaties van Valkenhof) in Valkenswaard.

De inleider was dr. Jolanda van Haastregt, onderzoeker Maastricht University / MUMC).

Voor wie is de Expeditie ‘Op weg naar een zorgpad’ interessant?
De Expeditie is interessant voor iedereen werkzaam binnen een GRZ-regio die geïnteresseerd is in het optimaliseren van de zorgprocessen en de afstemming van zorg binnen de GRZ-regio’s. Hierbij staat een goede samenwerking tussen ziekenhuis, GRZ-instelling en eerstelijns organisaties centraal.

De Expeditie lijkt daarmee zeer geschikt voor transferverpleegkundigen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, wijkverpleegkundigen en revalidatieprofessionals, beleidsmedewerkers en managers in ziekenhuis, GRZ en eerste lijn. Maar ook met een andere professionele achtergrond bent u van harte welkom.

De Expeditie is zowel interessant voor professionals die een Zorgpad-GRZ willen gaan opzetten, als voor professionals die hier al mee bezig zijn en graag nog wat meer inspiratie willen opdoen.

 Wat kunt u van deze expeditie verwachten?

De expeditie bestaat uit drie onderdelen:

 1. De ontwikkeling van een zorgpad
  Tijdens dit eerste onderdeel krijgt u informatie over een Zorgpad-GRZ dat is ontwikkeld in de regio Maastricht. Hierbij wordt zowel ingegaan op het proces van de ontwikkeling van dit zorgpad als op de inhoud van het zorgpad. Het betreft een zorgpad dat gericht is op het verbeteren van de zorgprocessen en de samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en zorgprofessionals in de GRZ-regio. Het zorgpad is oorspronkelijk ontwikkeld voor de doelgroep “overige diagnoses”, maar door de focus op de zorgprocessen en samenwerking is het ook goed toepasbaar op andere GRZ-doelgroepen.
 2. Workshop “Op weg naar een zorgpad”
  Na de introductie van het zorgpad wordt de groep opgesplitst in subgroepen. Deze groepen krijgen de opdracht om in een fictieve GRZ-regio zelf een Zorgpad-GRZ op te zetten. Dit gebeurt in een werkvorm waarbij u uitgenodigd wordt om u in te leven in de belangen van de verschillende partijen die bij een zorgpad betrokken zijn. U kunt hierbij denken aan een cliëntvertegenwoordiger, transferverpleegkundige, geriater, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en paramedici en managers in ziekenhuis, GRZ en de eerstelijn.
  Uiteindelijk resulteert dit in een eerste concept voor het zorgpad, plus een overzicht van de stappen die u wilt gaan nemen om dit zorgpad daadwerkelijk te gaan implementeren.
 3. Op zoek naar “de gouden standaard”
  Vervolgens koppelt elke subgroep het concept-zorgpad inclusief stappenplan terug aan de gehele groep. Hierbij wordt ook besproken waar de belangrijkste knelpunten lagen in de ‘onderhandelingen’ en hoe hier mee is omgegaan. Nadat alle groepjes hun resultaten hebben toegelicht, wordt besproken wat op basis van de workshops de kernafspraken binnen een Zorgpad-GRZ zouden moeten zijn. Ook worden aandachtspunten opgesteld, waar men rekening mee moet houden als men een Zorgpad-GRZ op wil zetten.

Impressie van de Expeditie
Voor zowel deelnemers als niet-deelnemers: een impressie, verslag en foto’s van deze Expeditie kunt u hier lezen.
De handout van de presentatie vindt u hier in PDF.