De Expeditie ’Vitalis Revalidatie Client Journey: De reis van de cliënt bekeken vanuit een multidisciplinaire intake, flowboard-bijeenkomsten en zorgpaden’ vond plaats op 11 oktober 2017 in Kempenhof (een van de locaties van Valkenhof) in Valkenswaard (nabij Eindhoven). 

De inleiders waren Marjolijn van Doesburg-Wuisman (fysiotherapeut Vitalis Woonzorg Groep, Eindhoven) en dr. Michel Bleijlevens (projectmanager Vitalis Woonzorg Groep, Eindhoven) en senior onderzoeker Maastricht University, vakgroep Health Services Research, Maastricht).

   

Voor wie is deze Expeditie interessant?
De Expeditie is interessant voor de leden van het GRZ-team (verpleging/verzorging, paramedici, SO) en hun leidinggevenden/managers evenals beleidsmedewerkers. De Expeditie is zowel interessant voor professionals die een multidisciplinaire intake (MDI) willen gaan opzetten, een flowboard willen gebruiken en zorgpaden van belang achten. Maar ook voor professionals die hier al mee bezig zijn en graag nog wat meer inspiratie willen opdoen.

Wat kunt u van deze Expeditie verwachten?
Cliënten wensen zelf hun leven in te richten, willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en willen dingen zelf blijven doen. Cliënten die komen revalideren binnen Vitalis Revalidatie Eindhoven hebben een gemeenschappelijk doel: terugkeren naar huis. Tijdens de reis die de cliënt maakt binnen Vitalis Revalidatie Eindhoven staan zijn of haar wensen centraal. De expeditie belicht 3 onderdelen van de Client Journey: 1) de MultiDisciplinaire Intake (MDI), 2) het flowboard en 3) zorgpaden.

Enige tijd geleden is binnen Vitalis Revalidatie Eindhoven de MultiDisciplinaire Intake (MDI) met succes geïntroduceerd. Op de dag van opname wordt de cliënt en zijn/haar familie uitgenodigd voor het MDI. Daarbij is het hele behandelteam aanwezig. De arts of verpleegkundig specialist, een ergotherapeut, verpleegkundige, fysiotherapeut en wanneer relevant een psycholoog, logopedist of diëtist. Zo hoeft de cliënt maar 1 keer zijn of haar verhaal te vertellen. En ontstaat er in één gesprek een duidelijk beeld over het behandelplan en de te realiseren behandeldoelen en wordt de voorlopige ontslagdatum vastgesteld.

Het MDI wordt vervolgens opgevolgd in zogenaamde flowboard-bijeenkomsten. Wekelijks worden alle cliënten multidisciplinair besproken aan de hand van de domeinen wonen, zelfstandigheid, mobiliteit en cognitie. Per domein wordt kort besproken of het voldoende (groen), deels voldoende (oranje) of onvoldoende (rood) is voor ontslag naar huis. In het overleg worden de afgesproken acties door de discipline bewaakt.

Zowel het MDI als de flowboard-bijeenkomsten zijn ingebed in de door Vitalis Revalidatie Eindhoven ontwikkelde zorgpaden. Er zijn zorgpaden ontwikkeld voor de doelgroepen Amputatie, CVA, Electieve Orthopedie en Trauma. In deze zorgpaden is de reis van de cliënt, afhankelijk van zijn zorgvraag, te volgen aan de hand van opeenvolgende stappen, beslismomenten, die zijn uitgezet in de tijd.

Tijdens deze Expeditie kunt u uw eigen ervaringen met uw MDI delen, maar ook kunt u tips krijgen hoe u dit in uw instelling kunt gaan realiseren.

Impressie van de Expeditie
Voor zowel deelnemers als niet-deelnemers: een impressie, verslag en foto’s van deze Expeditie kunt u hier lezen.
De handout van de presentatie vindt u hier in PDF.