Terugblik Managementdag Geriatrische Revalidatie 2021

Op 17 september vond in het karakteristieke FIGI-Theater in Zeist de Managementdag Geriatrische Revalidatie plaats. Deelnemers aan deze dag waren zeer enthousiast over het programma en theaterlocatie. Inhoudelijk werden vier relevante thema’s voor de geriatrische revalidatie belicht: Financiën, Bedrijfsvoering, Technologie en Samenwerking.

De dag kende een goede sfeer. De deelnemers mengden zich vol overgave in de discussies met de sprekers en werd tijdens de netwerkpauzes, -lunch en -borrel in de Theater Foyer door de deelnemers onderling volop bijgepraat. 

In de wrap-up werd teruggeblikt op de dag. Tijdens het blok Financiën bleek dat met de huidige systematiek van kostprijsberekening veelal aan de inhoud voorbijgegaan wordt en dat financiële prikkels niet helpen richting duurzaam thuis. De conclusie was dat er MEER aandacht moet zijn voor de inhoud! In het volgende blok Bedrijfsvoering werd het spanningsveld tussen inhoud en financiële mogelijkheden echt concreet. Onder de titel ‘Bent u in control?’ werd het belang van een goede planning vooraf nadrukkelijk geschetst. Het werd duidelijk dat de huidige DBC-structuur niet helpend is om de beweging naar ambulante GR te maken. De conclusie was dat een aparte DBC voor het ambulante traject behulpzaam zou zijn.    

In het blok Technologie werd duidelijk dat een geslaagde implementatie van technologie een ingewikkeld traject is. Naast bruikbaarheid en gebruikersgemak blijken een gedeelde visie en een breed draagvlak voor de gekozen technologie cruciale succesfactoren.   

Het inhoudelijk programma werd afgesloten met een blok over Samenwerking tussen medisch-specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GR). Revalidatie Nederland (RN) gaf aan dat het mooi zou zijn als er een gezamenlijke visie van Actiz en RN gepresenteerd kan worden. Samen optrekken blijkt op enkele plaatsen in Nederland al te gebeuren. 

Concluderend werden de volgende drie belangrijke conclusies getrokken:

  1. De inhoud moet leidend zijn en daarmee lijkt de kostprijssystematiek niet passend.
  2. Er is een sterke behoefte aan een aparte DBC voor ambulante trajecten.
  3. Samenwerking tussen MSR en GR biedt kansen evenals samenwerking tussen beide  bracheorganisaties.


De sprekers van de vier thema’s:

  • Thema Financiën door Wiebe-Jan Stuursma vanuit de kerngroep Revalidatie & Herstel van ActiZ en Mike van den Boogert vanuit Zorgverkoop Pieter van Foreest (Delft).
  • Thema Bedrijfsvoering door Marion de Ruijter vanuit Cicero (Brunssum) en Marco van Duuren vanuit Aafje (Rotterdam).
  • Thema Technologie door Eveline Wouters vanuit Tilburg University en Jules Kraaijkamp vanuit ZZG Zorgroep en UNC-ZH.
  • Thema Samenwerking door Martijn Klem vanuit Revalidatie Nederland en Julia Bakker vanuit Laurens (Rotterdam).


De hand-outs van de presentaties van de Managementdag Geriatrische Revalidatie 2021 zijn hieronder te downloaden.

Welkom op Managementdag Geriatrische Revalidatie 2021Roland van Peppen
Financiering GRZ vanuit perspectief ActiZWiebe-Jan Stuursma
GRZ vanuit perspectief ZorgverkoopMike van den Boogert
GR voor Bedrijfsvoering GR, een aparte tak van sportMarion de Ruijter
Bedrijfsvoering GRZ/ELV in de praktijkMarco van Duuren
GRZ en gebruik technologieEveline Wouters
eHealth in de geriatrische revalidatieJules Kraaijkamp
Naar een continuüm van revalidatiezorg in elke regioMartijn Klem
Samenwerking Laurens (GRZ) en Rijndam (MSR)Julia Bakker