Blog ‘Langer Actief Thuis voor behoud van zelfstandigheid’

De Nederlandse ouderenzorg is aan het veranderen. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiend tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Bij Mijzo, een ouderenzorgorganisatie in Noord-Brabant, wordt de maatschappelijke opdracht gevoeld om de ouderenzorg anders te organiseren, met meer aandacht voor preventie van functionele achteruitgang en het optimaliseren van zelfredzaamheid van ouderen.

Programma Langer Actief Thuis

Mijzo heeft het programma Langer Actief Thuis (LAT) ontwikkeld, gebaseerd op de principes van ‘reablement’. Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. We gaan uit van de mogelijkheden van de ouderen en bieden begeleiding om deze optimaal te benutten. Deze benadering vraagt een andere manier van denken van medewerkers en ouderen. In plaats van ’zorgen voor’ ligt bij het programma LAT de nadruk op ‘zorgen dat’. De inhoud van de interventie verschilt, afhankelijk van de individuele doelen van de oudere, en is gericht op zelfstandigheid en participatie. Het programma duurt maximaal 12 weken. LAT is een interdisciplinaire werkwijze, waarbij ouderen door de wijkverpleging samen met een fysiotherapeut en ergotherapeut begeleid worden naar zelfstandigheid. 

Fasen Langer Actief Thuis
In het programma Langer Actief Thuis wordt een aantal fasen doorlopen. Deze zijn weergegeven in onderstaand stroomschema.

Ervaringen met LAT

In de periode maart tot juni 2021 heeft bij Mijzo een pilot plaatsgevonden met het werken volgens het programma LAT. De ouderen die het programma LAT hebben doorlopen zijn enthousiast. De meerderheid heeft na het doorlopen van het programma de gestelde doelen behaald en geen wijkverpleging meer nodig. Als grootste meerwaarde van het programma benoemde één van de deelnemers: “Ik kan nu weer zelf bepalen wanneer ik onder de douche ga. Dat is een stuk zelfstandigheid en vrijheid dat ik teruggekregen heb.”

De deelnemers geven aan dat het project eraan bijdraagt dat ze langer thuis kunnen blijven functioneren. Ze vinden het fijn dat ze, als het nodig is, de hulp van de wijkverpleging kunnen inschakelen: “Ik weet dat ik op jullie terug kan vallen.” Dit geeft vertrouwen om de activiteiten zelfstandig te kunnen blijven doen. In deze video komt een aantal deelnemers aan de pilot aan het woord.

Ook de professionals ervaren het programma LAT positief. Ze geven aan dat met name de interdisciplinaire samenwerking bijdraagt aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid van de ouderen. Elke discipline heeft daarbij zijn eigen rol. Het programma LAT wordt in het najaar bij meer wijkteams van Mijzo geïmplementeerd en standaard aangeboden als iemand zich meldt met een hulpvraag voor wijkverpleging.

Aansluitend op behandeling GRZ

Het programma LAT is zeer geschikt om aansluitend aan een periode van GRZ uit te voeren. De oudere kan binnen het programma verder werken aan de doelen die hij of zij zich heeft gesteld om te komen tot zelfredzaamheid. 

Over Mijzo

Mijzo is er voor mensen met grote gezondheidsuitdagingen die op eigen wijze invulling willen geven aan hun leven. De organisatie biedt ondersteuning aan ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Het werkgebied ligt tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch.

Heb jij in jouw organisatie ook ervaring met projecten die erop gericht zijn dat ouderen langer thuis actief kunnen blijven wonen? Laat het ons weten.

Elly Branderhorst, MSc, ergotherapeut/cognitief revalidatie therapeut bij Mijzo