Nieuw blog Elly Branderhorst

Wij spraken afgelopen zomer in een verkennend gesprek met bestuur/management GR van Mijzo over de toekomst van de geriatrische Revalidatie. Mijzo is de nieuwe naam van de drie gefuseerde zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. Het leuke van de nieuwe naam is dat het een samenstelling is van de afkorting van Mijn Zorg. 

In dat gesprek werden we geattendeerd op een mooi initiatief van Mijzo, het programma Langer Actief Thuis (LAT) dat gebaseerd is op de principes van ‘reablement’. Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te laten functioneren. Dit was de aanleiding voor Studio GRZ om Mijzo te vragen hier een blog over te schrijven. Elly Branderhorst, ergotherapeut van Mijzo, heeft dit blog geschreven en vraagt zich af of andere organisaties ook projecten zijn gestart waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.
Het blog Langer Actief Thuis voor behoud van zelfstandigheid kun je hier lezen.

Dit programma past heel goed bij het thema ‘Onderweg naar Duurzaam Thuis’. Dit thema staat centraal op het Jaarcongres Geriatrische Revalidatie dat op 28 januari 2022 plaats vindt in Amersfoort. Mijzo heeft toegezegd over LAT te komen presenteren op het Jaarcongres GRZ