Expeditie ‘De Multidisciplinaire Intake’

Op 11 oktober vond de Expeditie ’Vitalis Revalidatie Client Journey’ plaats in De Valkenhof (Valkenswaard) onder begeleiding van Michel Bleijlevens en Marjolijn van Doesburg. In Vitalis Revalidatie Eindhoven is ‘de reis’ die de cliënt daar aflegt vertaald in een ‘cliënt journey’.

Vitalis Revalidatie Eindhoven introduceerde met succes de MultiDisciplinaire Intake (MDI). Op de dag van opname wordt de cliënt en zijn/haar familie uitgenodigd voor het MDI. Daarbij is het hele behandelteam aanwezig. De arts of verpleegkundig specialist, een ergotherapeut, verpleegkundige, fysiotherapeut en wanneer relevant een psycholoog, logopedist of diëtist. Zo hoeft de cliënt maar 1 keer zijn of haar verhaal te vertellen. En ontstaat er in één gesprek een duidelijk beeld over het behandelplan en de te realiseren behandeldoelen en wordt de voorlopige ontslagdatum vastgesteld. Het MDI wordt vervolgens opgevolgd in zogenaamde flowboard-bijeenkomsten. Zowel het MDI als de flowboard-bijeenkomsten zijn ingebed in de door Vitalis Revalidatie Eindhoven ontwikkelde zorgpaden. Er zijn zorgpaden ontwikkeld voor de doelgroepen Amputatie, CVA, Electieve Orthopedie en Trauma. In deze zorgpaden is de reis van de cliënt, afhankelijk van zijn zorgvraag, te volgen aan de hand van opeenvolgende stappen, beslismomenten, die zijn uitgezet in de tijd.

Tijdens deze Expeditie hebben de deelnemers suggesties gekregen hoe zij in hun instelling een MDI beter kunnen positioneren. Leuke uitwisseling van ervaringen uit diverse GRZ-instellingen. Een nuttige dag met veel kennisuitwisseling die door de deelnemers zeer gewaardeerd werd. De gastvrijheid van het personeel van De Valkenhof heeft daar zeker toe bijgedragen.

Het platform van Studio GRZ groeit. In de praktijk, liet men ons weten, blijkt dat de kennisuitwisseling die tijdens de Expedities GRZ plaats vindt tot zichtbare resultaten leidt in de GRZ-instellingen van de deelnemers. En dat vinden wij uiteraard leuk om te horen.