De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontwikkelt zich snel. Daarbij blijft het gebruik van meetinstrumenten bij aanvang, tijdens en bij afsluiting van de revalidatie relatief achter. Behandelaars, werkzaam in de GRZ, gebruiken wel meetinstrumenten, maar er lijkt weinig overeenstemming te zijn over welke instrumenten geschikt zijn om standaard af te nemen bij elke GRZ-revalidant en welke bij specifieke diagnosegroepen. Spelen onderstaande vragen ook bij uw organisatie?

Een Basisset Meetinstrumenten Geriatrische Revalidatie
Door zorgorganisatie Laurens (Rotterdam) geïnitieerd en verder ontwikkeld door het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een basisset meetinstrumenten tot stand gekomen. De implementatie van deze set meetinstrumenten betekent een grote stap in de transparantie en mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering in de geriatrische revalidatie.

Doel:
Studio GRZ en het UNC-ZH vinden het implementeren van de basisset meetinstrumenten pas succesvol als meten en evalueren met behulp van de meetgegevens wordt geïntegreerd in het revalidatietraject en zinvol wordt gebruikt tijdens het MDO. Het doel van deze scholing is om GRZ-teams te helpen om het gebruik van meetinstrumenten een vast onderdeel te laten zijn van het revalidatietraject. Met die meetinstrumenten creëer je een totaalbeeld van de revalidant/client waarmee input wordt geleverd voor een optimaal revalidatieplan.

Doelgroep:
De training wordt verzorgd voor alle leden van het GRZ-team, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, etc. Max. groepsgrootte is 24. Bij meer deelnemers zijn er alternatieve oplossingen mogelijk.

Inhoud:
Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:

Invulling:
De 2-daagse training wordt aangeboden aan het gehele interdisciplinair GRZ-team. Er zitten enkele weken tussen de twee cursusdagen.  Tijdens de scholing wordt samen met het team het belang van het gebruik van meetinstrumenten in de behandeling verkend en worden er keuzes gemaakt welke meetinstrumenten uit de UNC-ZH-set in de dagelijkse praktijk gebruikt gaan worden. Per gekozen meetinstrument wordt vervolgens een instructie verzorgd. Uitgangspunt is dat altijd het meetinstrument de USER gebruikt gaat worden.

Docenten:
De kerndocenten zijn drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen met ondersteuning van experts uit o.a. het UNC-ZH-netwerk en de Hoogstraat.

Data:
De data van de cursus worden in overleg met de opdrachtgever afgesproken.

Accreditatie:
Om de kosten te reduceren wordt er voor deze cursus geen accreditatie aangevraagd, omdat veel verschillende beroepsgroepen participeren.

Kosten:
Offerte van deze cursus sturen wij u toe nadat we uw scholingsvraag met u hebben verkend.
In 2019 ontvangen leden van het UNC-ZH 20% korting op deze training.
Groepsgrootte max. 24; bij grotere groepen aanpassingen in overleg.

Inschrijven:
Heb jij interesse in deze incompany-training neem dan contact met ons op via info@studioGRZ.nl

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier