Nieuw blog Arnold Jongenburger

Tijdens de Bestuurdersdag ‘Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie’ op 30-11 jl. heeft Arnold Jongenburger vanuit Studio GRZ nogmaals de vraag gesteld in hoeverre de geriatrische revalidatie verschilt van de langdurige zorg. In veel instellingen zijn GRZ en WLZ dicht naast elkaar georganiseerd. Is die koppeling wenselijk? Of heeft GRZ meer overeenkomsten met medisch-specialistische revalidatie (MSR)?

Met de overgang van de geriatrische revalidatie (GRZ) naar de zorgverzekeraar zijn veel zaken veranderd: andere financieringsvormen, nieuwe beleidsregels, inhoudelijke ontwikkelingen. Wat duidelijk is dat de langdurige zorg gericht is op verblijf, terwijl de GRZ streeft de revalidant zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Welke consequenties hebben deze verschillen voor de organisatie? 

Een antwoord op deze vragen treft u aan in het blog ‘GRZ en WLZ: Two different animals in a cage?’  U kunt het blog hier lezen. Mocht u willen reageren op het blog, laat een reactie achter op onze LinkedIn-pagina waar dit blog ook op verschenen is.