Welke positieve punten hebben we ervaren in de COVID-19 periode?, door Roland van Peppen & Arnold Jongenburger

Tijdens onze Ovalen-Tafel-ZOOM-bijeenkomsten met managers, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en psychologen over de consequenties van COVID-19-maatregelen op de geriatrische revalidatie, hebben we ook stilgestaan bij de positieve punten die de afgelopen periode heeft gebracht. Het was een nare periode voor veel mensen. Ook de GRZ-sector werd getroffen door de consequenties die de maatregelen t.g.v. COVID-19 met zich meebrachten.
Maar vanuit verschillende kanten vernamen we dat de afgelopen maanden ook werden ervaren als een interessante periode waarbij heel veel creativiteit, saamhorigheid en een duidelijke focus op patiëntenzorg ontstond. Wat ons betreft is het dé uitdaging om de positieve punten van de afgelopen periode vast te houden. Onderstaande lijst is een opsomming van ervaringen van de deelnemers aan onze Ovalen-Tafelbijeenkomsten. Wanneer er nog aanvullingen zijn, dan houden we ons aanbevolen en kan de lijst worden uitgebreid. En heb je suggesties om te zorgen om de geopperde positieve punten in de toekomst te behouden, dan horen we dat uiteraard graag van je!

Opgehaalde positieve punten:

Wij werden ieder geval bevestigd in het idee dat een duidelijke focus in jouw werkzaamheden en een duidelijke gezamenlijke taakopvatting, de samenwerking en teameffectiviteit ten goede komt. De uitdaging is nu om te zorgen dat de gezamenlijke ambitie ook in de reguliere geriatrische revalidatie voor iedereen helder op het netvlies blijft staan. Wat ons betreft kun je niet genoeg investeren in het steeds opnieuw benadrukken van jullie gezamenlijke visie en daarmee een duidelijke focus aan te brengen in de revalidatie van jullie cliënten. De jaarplannen voor 2020 zitten wat dat betreft weer vol uitdagingen, die net als de afgelopen periode een gezamenlijke aanpak vragen. Gaat het jullie lukken om de saamhorigheid in de geriatrische revalidatie vast te houden? We horen graag jullie inspirerende voorbeelden!  Schroom niet ze naar ons te mailen. Of reageer op dit blog op onze LinkedIn-pagina.

22 juni 2020

Roland van Peppen & Arnold Jongenburger, partners Studio GRZ

Bij het verschijnen van een nieuw blog op onze site, verplaatst bovenstaand blog zich naar het nieuwsbericht op onze homepage.

Eerdere blogs op deze pagina: