Nieuw blog ‘Marieke Geerars’

Wij werden geattendeerd op een pilot die in AxionContinu (Utrecht) plaats vond rondom de implementatie van de Steuntakenlijst. Deze lijst bestaat al geruime tijd, is door Marije Holstege et al. in 2016 beschreven en onderzocht en wordt op meerdere plaatsen in Nederland gebruikt.
Marieke Geerars, fysiotherapeut en science practioner bij AxionContinu (de Parkgraaf) heeft een blog over hun ervaringen met de Steuntakenlijst geschreven. Ze geeft aan dat de verpleging in de avond- en nachtdienst met het gebruik van de Steuntakenlijst een nog betere signaleringsfunctie heeft bij het verder vervroegen van het ontslag van de revalidant uit de klinische (geriatrische) revalidatie. 

Bij dit blog is het van belang te begrijpen wat die lijst inhoudt. Een korte introductie.
Met de Terug naar Huis Steuntakenlijst scoort de verpleging of een revalidant in de avond en nacht wel of geen hulp nodig heeft bij verschillende taken.

De verpleging brengt in kaart of de revalidant gedurende de avond bij 13 afzonderlijke items ondersteuning nodig heeft en scoort dit met het noteren van ‘JA” als ondersteuning geboden moet worden. Bij 5 van deze 13 onderdelen wordt dat nogmaals in de nacht gescoord waarbij ook het aantal keer ondersteuning wordt vermeld. Als het aantal gescoorde ‘JA”-items gering is geworden wordt op het MDO besproken of en zo ja wanneer de revalidant naar huis kan.

De 13 items zijn (items met* worden nogmaals ‘s nachts gescoord): 1) medicatie inname, 2) eten en drinken naar de mond brengen, 3) verplaatsen naar toilet, 4) op en van het toilet gaan, 5) broek of rok omlaag/ omhoog doen bij toiletgang, 6) toilet hygiëne (afvegen), 7*) incontinentiemateriaal aandoen, 8) verplaatsen naar slaapkamer, 9*) in/uit bed gaan, 10) kleden voor de nacht, 11*) een lighouding aannemen in bed, 12*) veranderen van houding in bed, 13*) onrust/cognitie.

Wil je meer weten over de Steuntakenlijst of met deze lijst aan de slag? Kijk dan eens op de website van het UNO Amsterdam of in het artikel van Marije Holstege
De producten om de Steuntakenlijst te introduceren en te implementeren zijn ontwikkeld door het UNO Amsterdam. 

AxionContinu, de werkgever van Marieke, is samen met andere organisaties verbonden dit Universitaire Netwerk Ouderen Amsterdam.

Wil je het blog ‘Avond- en nachtdienst verpleging als belangrijke ‘signaleerder’ in het vervroegen van ontslag’ van Marieke helemaal lezen, klik dan hier