Maak ambulant revalideren voor kwetsbare ouderen beter toegankelijk

Dr. Ellen Vreeburg, drs. Aafke de Groot en prof. dr. Wilco Achterberg houden deze maand in Medisch Contact (MC) een krachtig pleidooi dat ambulant revalideren voor kwetsbare ouderen beter toegankelijk moet worden. 

In hun artikel in MC (12-2022) geven de drie auteurs aan dat ambulant revalideren, juist in de geriatrische revalidatiezorg, meer patiëntgericht zal blijken te zijn dan binnen het huidige model mogelijk is, en zal leiden tot meer tevreden revalidanten, betere zorg, en minder kosten voor de maatschappij. 

Een paar quotes uit dit artikel:

Geriatrische revalidatie (GR) helpt ouderen na een terugval om thuis weer goed te kunnen functioneren. Behandeling in de eigen omgeving is vaak het best, maar de huidige regelgeving en financiering verhinderen dit.

Naast het ontbreken van een betaaltitel voor directe ambulante geriatrische revalidatiezorg zonder voorafgaande opname, is ook het huidige financieringsmodel ervan niet flexibel genoeg.

Voor een toekomstbestendige geriatrische revalidatiezorg is dus een andere dbc-structuur nodig, die beter aansluit op de wensen van de patiënt en daarnaast rekening houdt met een betaalbare organisatie van deze zorg.

Financiering met behulp van een dagprijs met aparte bekostiging voor de behandeling kan bijdragen aan een doelmatige inzet. Dan kunnen effectieve zorgpaden beter ingezet worden en wordt intramurale GR-capaciteit optimaal benut. Dit is belangrijk gezien de groeiende vraag door de vergrijzing en de daarbij achterblijvende toename in zorgpersoneel.

Uit: ‘Regeltjes staan beste revalidatiezorg in de weg’. Vreeburg E, Groot A de, Achterberg W. Medisch Contact 2022; 12: 18-20

Wil u het volledige artikel lezen? dan kan hier

Dit thema wordt in ieder geval geagendeerd op de Bestuurdersdag die Studio GRZ op 24 juni 2022 organiseert. En dag bedoeld voor bestuurders en hun managers GR. Het programma is bijna rond. De inschrijving opent spoedig. Houd onze website in de gaten