Congresverslag redactie NTvGF

De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie had aangeven graag een verslag te willen maken van het Jaarcongres Geriatrische Revalidatie. In de maart-editie-2022 van het tijdschrift is een verslag over dit congres opgenomen. Het verslag wordt als volgt ingeleid:

Eind januari stond het jaarlijkse congres van Studio GRZ voor de zesde keer op de agenda. Vorig jaar vond dit congres online plaats. Dit jaar stond er weer een fysieke bijeenkomst gepland. Maar helaas lieten de coronamaatregelen dit toch niet toe. Om het leed wat te verzachten kregen de deelnemers in de week voorafgaand aan het congres een verrassing in de brievenbus: een box met een bioscoopbon, notitieboekje, oortjes, springtouw, chocola en meer. Vanuit huis of vanaf de werkplek waren 400 deelnemers online aanwezig bij dit congres met het thema Onderweg naar duurzaam thuis.

In een 7 pagina’s tellend verslag (NTvGF, maart 2022, p23-30) laat de redactie van het NTvGF deze congresdag herleven. Was jij erbij? Herken je de dag weer? Was jij er dit jaar niet bij? Wellicht een idee om er volgend jaar bij te zijn. 
Op 27 januari 2023 vindt het 7e Jaarcongres Geriatrische Revalidatie plaats.
We gaan ervanuit dat het weer een ‘fysiek’ congres wordt.
De locatie houden we nog even geheim 😉

Wil je het gehele congresverslag lezen? Klik dan hier