Blog ‘Avond- en nachtdienst verpleging als belangrijke ‘signaleerde’ in het vervroegen van ontslag’

Mensen die zijn opgenomen voor geriatrische revalidatie hebben primair als doel zo snel mogelijk naar huis terug te keren. Het multidisciplinair team en de revalidant werken hard aan het behalen van de benodigde doelen. In het MDO wordt besproken wanneer de revalidant ’klaar is’ om naar huis te gaan. Maar wanneer is dit eigenlijk? Als de doelen bereikt zijn? Of kan iemand wellicht al eerder vanuit huis verder revalideren? Bijvoorbeeld als iemand ‘s nachts geen hulp meer nodig heeft?  

Binnen AxionContinu is een proef uitgevoerd met de Steuntakenlijst (zie introductie van dit blog) om te zien wat dit onze revalidanten kon brengen. Uit onderzoek van Marije Holstege et al. (2016) blijkt namelijk dat het gebruik van de Steuntakenlijst kan leiden tot een kortere ligduur. De Steuntakenlijst is een checklist die één keer per week wordt ingevuld door de verpleging in zowel de avond- als nachtdienst.

Zo gingen wij te werk: Op onze CVA-afdeling heeft de avond- en nachtdienst de Steuntakenlijst voor een aantal revalidanten ingevuld. De uitslag werd vervolgens met de andere betrokken disciplines doorgenomen. Daar kwamen wat eyeopeners uit: het functioneren van de revalidant in de avond en in de nacht bleek soms behoorlijk af te wijken van het functioneren overdag. Denk aan onrust, desoriëntatie of moeite met transfers in slaapdronken toestand, maar ook aan soms wel 6 tot 10 keer ’s nachts naar de wc moeten. Vaak was dit voor de avond- en nachtdienst zo gewoon dat dit niet (altijd) gerapporteerd werd. Maar om de revalidant goed in beeld te krijgen en daardoor goed te kunnen inschatten of hij of zij klaar is voor ontslag, is deze informatie heel relevant. 

De Steuntakenlijst wordt inmiddels standaard toegepast op de afdeling en is geïntegreerd in het elektronisch zorgdossier. Het geeft structuur aan de rapportage van de verpleging, en geeft de verpleging ook een belangrijk stem binnen het MDO. Dit blijkt een belangrijke factor om:

  • Inzicht te krijgen in het functioneren van de revalidant in de avond en de nacht
  • De behandeldoelen aan te scherpen
  • Te beslissen wanneer ontslag mogelijk is: vroegtijdig, eventueel ambulant en met thuiszorg
  • Inzicht te geven aan de revalidant/familie over de verwachte zorgzwaarte voor de mantelzorg thuis

Wat de lijst extra interessant maakt is de mogelijkheid om deze niet alleen multidisciplinair te gebruiken, maar ook samen met de revalidant in te vullen: als ‘gesprekstool’. Het gebruiken van de gesprekstool ‘één op één’ kan de revalidant inzicht in zijn eigen revalidatie geven, waardoor deze hier meer grip op heeft. Ook geeft het de behandelaar inzicht in diens denkproces. Hierbij is het belangrijk om vooraf rekening te houden met eventuele cognitieve beperkingen en de mate van zelfreflectie van de revalidant. Wanneer deze voldoende sterk is, is de tool een uitstekende mogelijkheid tot een goed gesprek en verwachtingsmanagement. 

Binnen AxionContinu staan wij te popelen om de Steuntakenlijst verder uit te rollen naar onze andere afdelingen, maar wij zijn ook benieuwd naar jouw ervaringen. Zie jij de waardevolle informatie uit de avond en de nacht en op welke manier wordt deze verzameld? Of ben je bekend met de Steuntakenlijst? Laat je ervaringen aan ons weten! Dat kan onder het blog op de LinkedIn-pagina van Studio GRZ waar dit blog ook geplaats is. 

25 maart 2022
Marieke Geerars, fysiotherapeut & science practitioner, De Parkgraaf, AxionContinu, Utrecht