Webinar 16 april 2021: ‘Geriatrische Revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen’

Op 16 april 2021 stond de (uitgestelde) Werkconferentie ‘Geriatrische Revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen’ gepland. Echter vanwege de aanhoudende beperkingen van het coronabeleid, hadden de organisatoren Stichting Wetenschap Balans & Studio GRZ, besloten de fysieke werkconferentie (wederom) uit te stellen naar 3 september 2021.

Om de reeds ingeschreven deelnemers betrokken te houden, werd op 16 april een twee uur durend ZOOM-webinar georganiseerd. Niet iedereen kon aanwezig zijn, maar met genoeg animo werd het webinar met een korte inhoudelijke introductie door dr. Ton Bakker afgetrapt. Vervolgens werd in vier sub-kamers verkend welke oplossingen door de deelnemende instellingen al zijn gevonden op het gebied van 1) deskundigheidsbevordering (denk hierbij aan kennis & vaardigheden, opleidingen, onderwijs); 2) financiële aspecten (denk hierbij aan bekostiging, experimenten, pilots); 3) in- en uitstroom van cliënten (denk hierbij aan triage, overplaatsing naar WLZ, nazorg) en 4) behandelprogramma’s (denk hierbij aan zorgprogramma’s, modules).  

De oogst van de bespreking in de vier sub-kamers van dit webinar hebben wij in een apart PDF geplaatst. U kunt dat hier vinden. Het geeft een impressie van de problematiek. Sommige instellingen zijn zoekend, andere slagen er in oplossingsrichtingen te vinden. 

En als u nog geen ticket heeft weten te bemachtigen voor de fysieke Werkconferentie ‘Geriatrische Revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen’ op 3 september in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. U bent nog niet te laat. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

Op 3 september hopen we samen met u en de inbreng van praktijk, branche, zorgverzekeraars, wetenschap en overheid een slotverklaring op te stellen om tot een meer eenduidige aanpak te komen voor deze specifieke doelgroep revalidanten en hun mantelzorg.