Geriatrische revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen

De Werkconferentie ‘Geriatrische Revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen’ is vanwege de coronamaatrdegelen uitgesteld en vindt nu plaats op vrijdag 3 september 2021 in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Deze werkconferentie wordt georganiseerd door Studio GRZ in samenwerking met Stichting Wetenschap Balans.

Informatie

In Nederland is het voor revalidanten met gedragsproblemen steeds lastiger om een goede revalidatieplek te krijgen. Tijdens de triage worden revalidanten met gedragsproblemen door GRZ-instellingen vaak uitgesloten voor revalidatieprogramma’s. Onder gedragsproblemen verstaan we zodanig psychisch lijden dat de autonomie, het zelfstandig functioneren en de kwaliteit van leven in matige tot ernstige mate wordt belemmerd of verstoord.

In de voorbereiding op deze werkconferentie is een tiental instellingen uitgenodigd om tijdens een Invitational Meeting met elkaar voor te bespreken hoe zij op passende wijze de revalidatie voor deze doelgroep hebben vormgegeven, welke knelpunten zij tegenkwamen en welke oplossingen zij hebben bedacht.
In combinatie met een vragenlijst Gedrag & GRZ die wij naar ongeveer 100 instellingen hebben verstuurd is een beeld ontstaan hoe in Nederland deze doelgroep op diverse manieren wordt gerevalideerd. Tijdens de werkconferentie worden deze resultaten teruggekoppeld om van daaruit afspraken te kunnen maken.

Doel van de Werkconferentie

Het uiteindelijke doel van de Werkconferentie is om met diverse stakeholders, waaronder u als aanbieder, te komen tot een inventarisatie van standpunten en oplossingen die moeten leiden tot een gezamenlijke opvatting die in een slotverklaring zal worden vastgelegd en verspreid.

Programma

Het inhoudelijk programma krijgt steeds meer vorm. Het programma kent vier duidelijke themablokken:

  1. duiding van revaliderende cliënten met gedragsproblemen,
  2. dilemma’s uit de praktijk vanuit het perspectief van de transferverpleegkundige, de specialist ouderengeneeskunde en de manager
  3. inspirerende voorbeelden uit de praktijk vanuit perspectief van 4 verschillende aanbieders
  4. afspraken maken met praktijk

Er zijn tijdens de werkconferentie bijdragen van ongeveer 12 sprekers (geriater, hoogleraar ouderengeneeskunde, transferverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, revalidatiearts, manager, 4 instellingen en een cliënt/mantelzorger) en er is een plenair debat met 4 stakeholders (bestuurder, professional, zorgverzekeraar, overheid).
De exacte invulling van het programma vindt u hieronder. Het inhoudelijk programma duurt van 9.30-16.30 uur en wordt afgesloten met een netwerkborrel.

TijdstipOnderwerpSpreker
08.45-09.30Inloop – Registratie – Koffie/Thee-
09.30-09.40Welkom dagvoorzitterArnold Jongenburger
09.40-09.45De cliënt met gedragsproblemenVideo cliënt Quarijn
09.45-10.00Resultaten uit Invitational Meeting & SurveyRoland van Peppen
-Thema 1 - Duiding van de doelgroep ‘cliënten met gedragsproblemen & geriatrische revalidatie’-
10.00-10.15De problemen van het ziekenhuis om cliënten met gedragsproblemen goed door te verwijzenDrs. Arend Arends
10.15-10.30Geriatrische revalidatie & GedragsproblemenProf. dr. Wilco Achterberg
10.30-10.45Gedragsproblemen & Geriatrische revalidatieDr. Ton Bakker
10.45-11.00Vragen & discussie met bovengenoemde sprekersAllen
11.00-11.30Koffie- / theepauze-
-Thema 2 - Dilemma’s uit de praktijk-
11.30-11.40Dilemma’s van de transferverpleegkundigeEllen van Marion
11.40-11.50Dilemma’s van de triageDrs. Aafke de Groot
11.50-12.00Dilemma’s van een manager GRZ-ELV-WLZAnnemiek Jongeneelen
12.00-12.10Vragen & discussie met bovengenoemde sprekers​Allen
-Thema 3 - Inspirerende voorbeelden uit de praktijk-
12.10-12.20Inspirerend voorbeeld uit RijndamErik Grauwmeijer
12.20-12.30Inspirerend voorbeeld uit VitalisDave Erkens & Annelies Wijnberg
12.30-12.40Inspirerend voorbeeld uit QuaRijnNiels Jongejan
12.40-13.00Vragen & discussie met bovengenoemde sprekers​​-
13.00-14.15Netwerklunch-
-Thema 4 - Afspraken maken met de praktijk-
14.15-15.00Break-out sessie 1 in subzaal 1 Break-out sessie 2 in subzaal 2 Break-out sessie 3 in plenaire zaalAllen
15.00-15.10Verplaatsing naar plenaire zaal en welkom dagvoorzitter -
15.10-15.30Plenaire terugkoppeling break-out sessiesHans van Dijk
15.30-16.10Plenair debat met vertegenwoordigers van Verenso, ActiZ, Ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. met resp. Jessica Sleeswijk, Ellen van Kroonenburg, Sabine Taal en ..
16.10-16.30Opstellen Slotverklaringvolgt
16.30-17.30Netwerkborrel aangeboden door Stichting Wetenschap Balans & Studio GRZAllen

Sprekers

Drs. Arend Arends​

Klinisch geriater Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Prof. dr. Wilco Achterberg

Hoogleraar ouderengeneeskunde Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

dr. Ton Bakker

Lector Functiebehoud Ouderen bij Hogeschool Rotterdam & Directeur Stichting Wetenschap Balans

Ellen van Marion

Transfer-verpleegkundige, Bureau Transmurale Zorg, Reinier de Graaf

drs. Aafke de Groot

Docent/onderzoeker bij Amsterdam UMC & specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ bij Vivium Naarderheem

Jessica Sleeswijk

-namens Verenso- Specialist ouderengeneeskunde Kaderarts geriatrische revalidatie, De Zorgcirkel

Annemiek Jongeneelen

Manager GRZ, Archipel, Eindhoven

Ellen van Kroonenburg

-namens ActiZ- Directeur De Marq (Breda)

Niels Jongejan

Physician Assistant Ouderengeneeskunde Stichting QuaRijn, Doorn Geriatrische Revalidatie, locatie Zonnehuis

Sabine Taal

-namens Ministerie van VWS- Beleidsmedewerker ELV, GRZ en kortdurende herstelzorg

Erik Grauwmeijer

Revalidatiearts, Rijndam Revalidatie, Rotterdam

Hans van Dijk

Voorzitter Stichting Wetenschap Balans & ex-bestuurder Rijndam Revalidatie

Arnold Jongenburger

Studio GRZ

Roland van Peppen

Studio GRZ

Reserveren

De inschrijfkosten bedragen €185, – (inc. BTW).
Op deze dag houden we rekening met de maatregelen die het RIVM heeft afgekondigd om verder verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dat betekent dat we maximaal 100 deelnemers kunnen verwelkomen. Wilt u erbij zijn, schrijf dan snel in.

Locatie

De Werkconferentie vindt plaats in Congrescentrum 1931 in Den Bosch.
In de plenaire opstelling en in de subruimtes is de 1,5 meter afstand gewaarborgd door los geschakelde stoelen die zijn onderverdeeld in diverse vakken en ruime looppaden. Ieder vak binnen de plenaire ruimte heeft een eigen aangewezen in- en uitgang ten behoeve van toiletgroepen en cateringmomenten gedurende uw evenement.

Adres: Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch.
Ruime (betaalde) parkeergelegenheid, inclusief elektrische oplaadpalen. Ons advies: kom met het OV, op slechts 10 minuten loopafstand van Centraal Station ‘s-Hertogenbosch.

Foto-impressie

Datum

Vrijdag 3 september 2021, van 8.45 -16.30 uur

Locatie

Congrescentrum 1931 in Den Bosch 

Kosten

€ 185,00, (incl.  BTW)

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Er is geen accreditatie  aangevraagd