Leernetwerken GRZ E-cademy en GROEI werken samen aan kennisdeling

GROEI

De leernetwerken GRZ E-cademy (initiatief van aantal GRZ-organisaties) en GROEI (Geriatrische Revalidatie Ontwikkeling En Implementatie van Studio GRZ) werken samen aan kennisdeling. Beide leernetwerken zijn complementair en vormen geen concurrentie, ze vullen elkaar aan.

De GRZ E-cademy doet dit door bestaande kennis te delen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen op significante thema’s in de geriatrische revalidatie met een aantal zorgorganisaties. GROEI richt zich met name op verbeterprojecten, best-practices en implementatievraagstukken in de geriatrische revalidatie. Vanuit verbeterplannen zijn de revalidatieteams hierbij aan zet. De teams worden daarbij intensief begeleid vanuit Studio GRZ. 

Beide leernetwerken houden zich bezig met benchmark: GRZ E-cademy vergelijkt de resultaten van de deelnemende partijen op proces en (patiënt)uitkomst en GROEI kijkt naar de acties die daaruit voort moeten vloeien in de praktijk en stimuleert het leren van elkaar door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken. 

Beide leernetwerken werken met een beperkt aantal zorgorganisaties en hebben een besloten karakter. Een organisatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen om bij één of beide netwerken aan te kunnen sluiten. Wil je meer weten over GROEI en GRZ E-cademy, neem dan een kijkje op de website van Studio GRZ.

Ria Winters, Bianca Buijck (GRZ-E-cademy) &
Arnold Jongenburger, Roland van Peppen (Studio GRZ)

Wilt u meer informatie over GROEI, kijk dan op onze website bij trainingsaanbod –> leernetwerken –> GROEI, of stuur een e-mail naar info@studioGRZ.nl