Eindrapport ‘Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners in GRZ, ELV en GZSP’

Deze maand is het eindrapport ‘Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners in geriatrische revalidatie (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)’ opgeleverd voor het programma Beter Thuis van ZonMw. 

Dit rapport is opgesteld door het samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroep Acute Ouderenzorg van Amsterdam UMC en Studio GRZ. Het rapport geeft een overzicht van de ervaringen van zorgvragers, hun mantelzorgers en zorgverleners met de zorgvormen GRZ, ELV en GZSP). Op basis van deze inzichten en ervaringen worden vanuit de cliëntreis 9 richtinggevende adviezen/conclusies geformuleerd. Deze adviezen/ conclusies hebben betrekking op:

  1. Participatiedoelen centraal voor betere samenwerking
  2. Variatie in zorgvormen: behoefte aan eenduidigheid
  3. Bekendheid van mogelijkheden binnen de ouderenzorg
  4. Veilige zorgtransities: belang van een gedeeld dossier
  5. Herstel- en revalidatieklimaat
  6. Communicatie, bejegening en attitude
  7. Behandelintensiteit passend bij complexiteit van indicering
  8. Doorontwikkeling ambulante GRZ (poliklinisch en therapie in thuissituatie)
  9. Landelijke evaluatie van experimenten
Framework cliëntreis met de thema’s beschreven in de resultaten

Studio GRZ hecht groot belang aan de mening van revalidanten, mantelzorgers en professionals en heeft om die reden een actieve rol gespeeld in dit ZonMw-onderzoek.  
De conclusies uit dit rapport helpt Studio GRZ om nog nadrukkelijker revalidatieprofessionals te leren goed doordachte participatiedoelen samen met de revalidant/mantelzorger op te stellen. Maar ook om het belang voor de revalidant, en de naasten, van een goed revalidatieklimaat in onze (incompany)-teamtrainingen te blijven benadrukken. 
Gesterkt door de bevindingen uit dit rapport gaat Studio GRZ komend jaar nieuwe initiatieven ontplooien. Op het gebied van ‘communicatie, bejegening en attitude wordt de training Motiverende Gespreksvoering in de geriatrische revalidatie verder uitgewerkt en wordt een nieuwe leergang ‘Ambulante Revalidatie Poliklinisch & Thuis’ ontwikkeld.  Het volledige rapport ‘Varen op Ervaringen’ kunt u hier lezen.