Blog ‘Op een dag was er GRZ E-cademy!’

Waarom van elkaar leren?
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is een vak apart! Professionals die dit vak uitoefenen willen voortdurend werken aan ontplooien, ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van GRZ. Deze ontwikkeling kunnen we stimuleren door samen te werken en van elkaar te leren. Samen kunnen we nog beter excelleren! De zorg beter maken….

Wat doet GRZ E-cademy?
Daarom hebben wij, Bianca Buijck, Marco Wisse, Marco Sternal en Ria Winters, in 2017 het initiatief genomen om GRZ E-cademy op te richten. Een netwerk om kennis te delen. De focus van ons netwerk ligt op de samenwerking van medewerkers in de GRZ: zoals op het gebied van cursussen & trainingen, het delen van zorgpaden & zorgprogramma’s en het ontwikkelen van kennis. Het samenwerkingsverband krijgt vorm in een (nu nog besloten) platform van professionals uit 15 zorgorganisaties die met elkaar kennis delen, en daarbij ondersteund worden door een digitaal portaal. Deelnemers aan het platform zijn managers, professionals, experts of adviseurs uit de 15 deelnemende organisaties. Het is een netwerk voor en door de leden! Marion, van Laurens ontdekte de zorgpaden van Pieter van Foreest op het platform, en is hier direct mee aan de slag gegaan! Waarom zelf iets bedenken als een ander het al heeft ontwikkeld?

Wat deed GRZ E-cademy tijdens de COVID-19 periode?
Ook tijdens de COVID-19 periode hebben we niet stilgezeten. Op het digitale portaal is steeds content toegevoegd. Er zijn bijvoorbeeld materialen toegevoegd die te maken hebben met de revalidatie van COVID-19 patiënten, want er bleek behoefte aan het delen van de werkwijzen. Daarnaast zijn diverse werkgroepen van verschillende instellingen aan de slag gegaan met zorgpaden rondom cognitieve revalidatie, ambulante revalidatie en oncologische revalidatie. Op deze wijze konden verpleegkundigen en therapeuten hun kennis delen. Elke van Oktober had al veel kennis ontwikkeld samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het was daarom logisch dat zij haar expertise wilde delen in de werkgroep oncologische revalidatie.

Tevens zijn er werkgroepen die zich bezighouden met de verdere positionering van GRZ E-cademy en het benchmarken tussen de 15 organisaties. Raymond, van Revalidatiezorg Dordrecht volgt de studie hbo-v en wilde in het kader van verpleegkundig leiderschap graag zijn bijdrage leveren aan het verder positioneren van GRZ E-cademy. Bram doet voor zijn studie onderzoek bij Noorderbreedte naar indicatoren en benchmark, zijn kennis mocht niet ontbreken bij deze werkgroep!

Wie bepaalt wat er gedaan wordt?
De agendapunten en speerpunten van GRZ E-cademy worden bepaald door de leden in de (online) vergaderingen van GRZ E-cademy. De nu deelnemende leden bepalen de toekomstige inhoud en positionering van GRZ E-cademy. Omdat het nu nog een besloten platform is, zijn we toch ook benieuwd wat andere organisaties ervan vinden, dus inhoudelijke input van iedereen is zeer welkom!

24 december 2020
dr. Bianca Buijck, Managing Director, Rotterdam Stroke Service & Kwartiermaker en onderzoeker GRZ, De Zorgboog/Oktober