Europese studie naar GRZ bij Post-COVID-19-patiënten

In september is het Universitair Netwerk voor de Care-sector in Zuid-Holland (UNC-ZH) begonnen met het werven van revalidatie-afdelingen voor de EU-COGER studie binnen Nederland en sinds deze maand werft het ook internationaal. Met behulp van deze studie wil het UNC-ZH inzicht krijgen in het herstel van post-COVID cliënten na geriatrische revalidatie (GRZ). Daarnaast wil het een beter beeld krijgen van de inhoud van het revalidatietraject in de verschillende Europese landen: welke behandelingen en professionals worden er ingezet? Wat werkt er en wat werkt er niet? “Als we hier meer over weten, kunnen we betere zorg bieden. En dat is natuurlijk ons doel”.

Informatieverzameling uit reguliere gegevens

Het UNC-ZH verzamelt gegevens bij opname, ontslag en follow-up na 6 weken en 6 maanden. De gegevens die worden gebruikt in dit onderzoek worden standaard in de geriatrische revalidatie verzameld: zoals medische voorgeschiedenis, symptomen, ADL, kwaliteit van leven, informatie over de duur van ziekenhuisopname en gegevens over het functioneren na de revalidatie. Er worden geen extra testen uitgevoerd voor de gegevensverzameling. Deze studie wordt uitgevoerd in meerdere Europese landen, waaronder Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Rusland.

Wat betekent het om deel te nemen?

Wanneer cliënten worden opgenomen voor GRZ met als hoofddiagnose COVID-19 (SARS-CoV-2), krijgen zij een informatiebrief. Daarin staat dat hun gegevens gebruikt worden voor dit onderzoek, tenzij zij bezwaar hebben. Elke deelnemende revalidatie-afdeling stelt een lokale studiecoördinator aan. Deze coördinator is verantwoordelijk voor het invoeren van de gegevens in de online-database (Castor). Dit kost ongeveer 10 minuten per post-COVID-revalidant.

Hoe kan ik me aanmelden?

Werkt u op een revalidatie-afdeling en wilt u bijdragen aan deze belangrijke studie? Meer informatie via het UNC-ZH via EU-COGER@lumc.nl