Vivium Naarderheem

Donderdag 2 april 2020
Vandaag een impressie van Maureen Staal, manager GRZ (Zorg & Facilitair) van Vivium Naarderheem in Naarden.

Ook vanuit Vivium Naarderheem delen we graag onze ervaring in deze uitzonderlijke corona tijd. 
Uiteraard volgen wij de landelijke richtlijnen van RIVM en Verenso. We vertrouwen op de expertise van onze zorgprofessionals en proberen rust in de teams te bewaren door goed te blijven informeren. 
Tegelijkertijd ervaren wij dat communicatie een grote uitdaging is in deze tijd. Berichten uit de media kunnen onrust en verwarring veroorzaken. Het is dan ook van belang om steeds te verwijzen naar de informatie die onze vakgroep communicatie verspreid op ons intranet. Maar er is meer nodig. Elke dag van de week is er een manager aanwezig die tijdens de dagdienst en de avonddienst een ronde over de afdelingen maakt om eventuele vragen te beantwoorden. Hier wordt intensief gebruik van gemaakt. Er wordt in iedere berichtgeving herhaald om vragen alleen en direct aan je leidinggevende te stellen. Het bedrijfopvangteam (BOT) staat klaar om medewerkers mentale ondersteuning te geven indien gewenst. 

In Naarderheem is een uitbraakteam samengesteld bestaande uit een arts, praktijkverpleegkundige, teamcoach zorg, teamcoach facilitair en een zorgmanager. Iedere dag wordt in dit team besproken hoe de situatie ervoor staat en wat er nodig is. 
De klinische revalidatie proberen wij zo goed mogelijk voort te zetten. Behandelingen gaan door, maar wel zo veel mogelijk verspreid over de oefenzalen en afdelingen. Ook groepstherapie gaat door, in kleinere aantallen. 

Een andere ontwikkeling is het toepassen van eHealth. Het is bekend dat de zorgsector technologie vrij traag adapteert en implementatieprocessen veel tijd en energie vergen. De coronacrisis lijkt voor een versnelling van het inzetten van bepaalde zorgtechnologie te zorgen. Begin dit jaar werd onze SET-aanvraag (Stimuleringsregeling EHealth Thuis) goedgekeurd. De komende 3 jaar is het doel om de ambulante revalidatie te faciliteren door het inzetten van Hipper (leefstijlmonitoring door sensortechnologie) en beeldbellen (zorg op afstand). Hoewel we volgens het oorspronkelijke plan momenteel in de fase van voorbereiding zitten, onderzoeken we of deze eHealth-toepassingen versneld ingezet kunnen worden. Zo kunnen revalidanten zo snel mogelijk van de klinische fase naar huis om daar met goede begeleiding verder te revalideren. 

In onze regio wordt een toename van het aantal coronapatiënten verwacht. Om de zorg voor deze groep in onze regio te kunnen ondersteunen en uitbreiden werken we samen met andere VVT-organisaties, zoals Amaris, Inovum en Hilverzorg. 
Samen willen we zowel de ziekenhuizen als de huisartsen ontlasten en de beschikbare zorg goed verdelen. Dit doen we door speciale corona-thuiszorgteams en de realisatie van corona-units. 
In verpleeghuis Gooizicht van Amaris en in de Augustinushof van Hilverzorg zijn dergelijke units al gerealiseerd. 
Ook aan Naarderheem is gevraagd om een bijdrage te leveren in de vorm van een ‘wijkkliniek’. Wij zullen in principe de groep niet-corona-patiënten verzorgen die niet (meer) in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar ook (nog) niet thuis kunnen verblijven, bijvoorbeeld aan patiënten die infuuszorg nodig hebben. 
Kortom het is een onzekere periode waarin snel geschakeld moet worden. We zijn erg trots op ons flexibele team van medewerkers en samen komen we door deze tijd heen. 

Maureen Staal