De Hoogstraat

Vrijdag 3 april 2020
Vandaag een bijdrage van Revalidatiecentrum De Hoogstraat (Utrecht) dat het ‘eerste revalidatieprogramma voor patiënten na een lange IC-opname ten gevolge van het coronavirus’ heeft ontwikkeld en beschikbaar heeft gesteld.

Lange Intensive Care opname leidt in veel gevallen tot forse fysieke beperkingen, psychologische aandoeningen en -bij corona patiënten- naar verwachting ook ernstige longaandoeningen. Een intensief herstelprogramma is nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven.
Op grond van triage-criteria mag verwacht worden dat 2/3 van de op de IC opgenomen coronapatiënten geïndiceerd kan zijn voor medisch specialistische revalidatie. Afhankelijk van het totaal aantal besmettingen in Nederland gaat het om honderden tot duizenden patiënten.
Verwacht wordt dat in de eerste fase van de revalidatie specialistische verpleegkundige en medische zorg nodig is in combinatie met specifieke faciliteiten als tilliften en ademhalingsondersteuning. In een aantal revalidatiecentra in Nederland is deze zorg voorhanden, waaronder De Hoogstraat. In een tweede fase van het klinisch herstel kunnen patiënten doorgeplaatst worden naar centra in de regio van herkomst.
Of er voldoende capaciteit is, hangt of van de mate waarin de besmettingsgolf kan worden afgeremd. Net zoals nu in de ziekenhuizen.

Behandelprogramma
Het behandelprogramma ‘COVID-19 Post IC‘ is opgesteld door Joris de Graaf, arts-assistent, en Michael Brouwers, revalidatiearts, van De Hoogstraat Revalidatie. Diverse collega’s uit het hele land hebben vanuit verschillende disciplines bijdragen geleverd om de meest recente kennis op dit terrein bijeen te brengen.
Post-IC-patiënten na een COVIDI9-infectie met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie zullen in De Hoogstraat Revalidatie worden behandeld volgens dit behandelprogramma. De Hoogstraat hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de te verwachten grote vraag naar de post-IC COVID-19 zorg in Nederland.

Breed beschikbaar
Het behandelprogramma is aan de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland ter beschikking gesteld zodat collega’s in het hele land hiervan kennis kunnen nemen en kunnen ‘vertalen’ voor hun eigen instelling en regio. Voor een optimaal herstel van grote groepen mensen met gevolgen van de COVID-19-infectie is het van belang dat kennis over de regionale mogelijkheden voor revalidatie breed beschikbaar komt.
Meer informatie: www.dehoogstraat.nl