Academische Netwerken

Woensdag 1 april 2020
Vandaag een bericht van het onderzoeksteam van de academische netwerken/werkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG die door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zijn gevraagd de ontwikkelingen omtrent de COVID-19-epidemie in verpleeghuizen in heel Nederland in kaart te gaan brengen. Het primaire doel is deze ontwikkelingen per regio wekelijks te rapporteren aan VWS om te bezien wat acuut nodig is in de sector. De rapportages worden gedeeld met de deelnemende organisaties, Actiz, V&VN en Verenso. 

U kunt een bijdrage leveren!
Zo lang de crisis aanhoudt, wekelijks alle (nieuwe) vergaderstukken van het crisisteam met het onderzoeksteam te delen via secure email: in ieder geval de notulen, en waar mogelijk bestaande overzichten m.b.t. besmettingen, personeel en materialen.

Wat wil het onderzoeksteam leren van de vergaderstukken:
– Het aantal en beloop van (verdenkingen op) besmettingen
– Welke maatregelen er worden genomen en waarom
– Welke veranderingen er optreden in de personele bezetting en ziekteverzuim
– Welke materialen extra nodig zijn en welke tekorten ontstaan
– Overige zaken: o.a. gevolgen van de situatie voor mantelzorgers, overige moeilijkheden of succesfactoren, en andere opvallendheden.

Welke gegevens precies moeten worden verzameld en opgenomen in de rapportages zal de komende weken samen met de organisaties moeten worden ervaren. Enerzijds is dit afhankelijk van de behoefte van VWS gezien de ontwikkelingen, anderzijds is het afhankelijk van wat de organisaties in de vergaderstukken met het onderzoeksteam kunnen delen en waar de behoeften liggen. 
Contact: Arno Doornebosch (A.J.Doornebosch@lumc.nl) of coronaverpleeghuizen@lumc.nl