Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Maandag 30 maart 2020
Vandaag een ‘Bericht uit de frontlinie van de geriatrische revalidatie’ van Leonoor van Dam van Isselt, zelfstandig specialist ouderengeneeskunde, momenteel werkzaam bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Het zijn hectische tijden. Chaotisch ook. Ik word nog steeds dagelijks ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Veel overleg, informatie verzamelen, weinig direct patiëntencontact. Enorm wennen en aanpassen. Maar ik ben ook blij dat ik wat kan doen voor onze revalidanten en hun familie in deze heftige en vaak ook verdrietige tijden. Ik merk dat ik, werkzaam als specialist ouderengeneeskunde in de geriatrische revalidatie (GRZ), nog erg op zoek ben naar handvatten hoe om te gaan met therapieën, revalidatieklimaat, triage etc.. Aanvankelijk viel alles bij ons in één klap stil. Van het ene op het ander moment zaten we middenin een uitbraak van COVID-19 op de GRZ. Crisismanagement. Veel therapieën en behandelingen werden grotendeels stilgelegd. De oefenzaal werd niet meer gebruikt, uit angst voor verdere verspreiding van het virus. 

Ik hoor via collega’s dat veel organisaties hiermee worstelen. Ze zijn huiverig om revalidatiebehandelingen door te laten. Sommige schorten alles op. Dat zette mij aan het denken. Want, revalidatie is immers van ‘vitaal’ belang. Het draagt bij aan herstel en daarmee aan de doorstroming van patiënten. Dit is, zeker nu, van groot belang voor het ontlasten en leeghalen van de ziekenhuizen. Als we binnen de GRZ te weinig therapieën gaan geven, of onze therapiefrequentie significant verlagen, komt dat het herstel van onze revalidanten niet ten goede, en daarmee ook de doorstroming. Je zou zelfs kunnen pleiten voor het intensiveren van onze behandelfrequentie, aangezien we weten dat deze voor een belangrijk deel samenhangt met opnameduur en effectiviteit. We moeten er dus voor waken dat onze revalidanten op de GRZ op dit moment niet tekortkomen, omdat ze te weinig behandelingen krijgen.

Natuurlijk kan een deel van de behandelingen op afstand gegeven worden, bijvoorbeeld via instructie-video’s, waarvan al mooie voorbeelden worden gedeeld, en dat moeten we ook zeker doen. Wat dat betreft is de huidige situatie ook een kans voor het ontwikkelen en implementeren van zinnige eHealth-applicaties voor de GRZ. Maar veel van onze behandelingen zullen hands-on gegeven moeten worden, willen we dezelfde kwaliteit kunnen blijven bieden. Blended care dus!

We hebben inmiddels, in nauw overleg met de ziekenhuis-hygiënist en de GGD, onze uitgangspunten geformuleerd, voorwaarden voor het geven van hands-on therapie opgesteld, tezamen met  stroomschema’s voor in- en uitstroom naar COVID-19pos en COVID-19neg GRZ-afdelingen. Dat geeft duidelijkheid merk ik, en daarmee relatieve rust in deze nog steeds hectische tijden.

dr. Leonoor van Dam van Isselt