Rijnstate Arnhem

Zondag 29 maart 2020
Vandaag een impressie van Willemieke Driebergen, fysiotherapeut Ziekenhuis Rijnstate Arnhem over de door hen ontwikkelde ‘Blijf in beweging posters’.

In het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem hebben we posters met voorlichting en oefeningen ontwikkeld die we in deze tijden van corona aan patiënten uitdelen op papier en ook digitaal verspreiden. 

De eerste poster ‘Blijf in beweging in tijden van corona’ is een ‘preventieposter’. Door de maatregelen rondom corona zijn de meeste ouderen meer thuis en dat heeft invloed op hoeveel ze bewegen. Sportscholen zijn dicht, fysiotherapiebehandelingen komen te vervallen, boodschappen worden bezorgd. Vooral wanneer kwetsbare ouderen spierkracht verliezen kan dit directe gevolgen hebben voor hun dagelijks leven. Een ander nadeel van achteruitgang door inactiviteit is dat ze minder reserves hebben mochten ze toch corona krijgen. We verspreiden daarom de poster ‘Blijf in beweging in tijden van corona’ via e-mail naar afgebelde polipatiënten en geven deze ook mee aan patiënten die vanwege andere redenen dan corona zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bij deze poster hoort de poster ‘Blijf in beweging: Oefeningen’.

De tweede poster ‘Blijf in beweging ook al heeft u corona’ is gericht op coronapatiënten. Ook aan hen wordt het belang van in beweging blijven uitgelegd. Daarnaast staan er een aantal tips op en ademhalingsoefeningen. Dezelfde poster ‘Oefeningen’ hoort erbij. 
We proberen coronapatiënten vanwege het besmettingsrisico en vanwege schaarste aan isolatiematerialen zoveel mogelijk op afstand te begeleiden tijdens hun ziekenhuisopname. Het is handig om dan informatie en oefeningen op papier te kunnen geven. Bij alle patiënten overwegen we of we wel of niet de kamer opgaan door ze te monitoren op verloop van het ziektebeeld, sputummobilisatie/saturatie en zelfmanagement t.a.v. oefenen en mobiliseren. Informatie hierover verkrijgen we via de verpleging en uit het patiëntendossier.

In deze tijden, waarin we als paramedici samen optrekken in de strijd tegen corona, stellen we de door ons ontwikkelde materialen ook zonder logo ter beschikking. 
Andere ziekenhuizen of instellingen mogen ook gebruik maken van het materiaal en kunnen indien gewenst hun eigen logo erop zetten. Versies zonder logo zijn te vinden op www.rijnstate.nl/blijfinbeweging

Willemieke Driebergen.