Blog ‘Eindsprint naar huis op de geriatrische revalidatieafdeling’

‘’Welkom op afdeling Sprint, waar u werkelijk een sprint gaat trekken om zo snel mogelijk op een verantwoorde manier weer thuis te zijn’’. Deze zin krijgt iedere revalidant te horen die op afdeling Sprint wordt opgenomen. Dit is namelijk het idee achter de afdeling: kortdurende revalidatie en/of een eindsprint tijdens het laatste gedeelte van een langer revalidatietraject.  

Afdeling Sprint is vanaf 1 november 2019 geopend. Vanwege de verhuizing van Revalidatie Marente naar een nieuwe locatie ontstond de mogelijkheid om een nieuwe afdeling te creëren. Hierbij waren twee concepten leidend:
– 1) de wens om de ligduur verder te verkorten en
– 2) een omgeving te creëren met optimale revalidatieomstandigheden.

Inmiddels draait de afdeling een paar maanden en kan zo langzamerhand als een succes worden gezien. Op afdeling Sprint liggen twee verschillende categorieën revalidanten:

  • Revalidanten die eerder zijn opgenomen op een andere afdeling van Revalidatie Marente en doorstromen naar afdeling Sprint voor de laatste 3 weken (of minder) van hun revalidatietraject.
  • Revalidanten die direct uit het ziekenhuis worden opgenomen na bijvoorbeeld een geplande operatie en/of een verwacht kort intramuraal revalidatietraject.

Voor beide groepen geldt de afdeling als een proeftuin, waar de revalidant in optimale omstandigheden de laatste vaardigheden kan oefenen voor het naar huis gaan en/of om het zelfvertrouwen te vergroten. Daarbij wordt er nauwkeurig geobserveerd en gecoacht door een multidisciplinair behandelteam. Het principe dat professionals bij het revalideren de handen op de rug houden, wordt hier in extremis uitgevoerd. Dit levert een zeer actieve houding op van de revalidanten, waarmee ze ook elkaar aansteken. Hierdoor wordt een bepaalde cultuur gecreëerd die wordt doorgegeven van revalidant op revalidant.  

Dit vraagt soms wel wat gewenning, maar levert ook leuke situaties op. Zo was onlangs de vaatwasser van de afdeling kapot. Dan is het dus een logische oplossing voor het behandelteam om samen met de revalidanten de afwas te gaan doen. Dit leverde wel wat verbaasde blikken op, maar ook al snel de realisatie: Thuis moet ik het ook zelf kunnen!

Er zijn echter ook nog uitdagingen. Logistiek en plan-technisch kent de afdeling nog een aantal uitdagingen vanwege de grote doorstroom van revalidanten en de behoefte aan intensieve therapie.

Gelukkig wordt er met veel plezier door een enthousiast team op de afdeling gewerkt. De GRZ-teamleden zijn in staat gebleken om alle ‘kinderziektes’ uit de afdeling te halen door een probleemoplossende en vernieuwende blik. Hierdoor is het aantal revalidanten dat snel naar huis gaat erg hoog, de doorstroom goed en de cliënttevredenheid hoog. Er is het volste vertrouwen dat deze afdeling een nog groter succes gaat worden!

Wij zijn ervan overtuigd dat een revalidant in de laatste fase van zijn/haar klinische GRZ-opname vooral moet aantonen dat het veilig en verantwoord is om naar huis te gaan.

De afdeling Sprint speelt hier bewust op in. Heeft uw GRZ-instelling ook zo’n afdeling? Wij zien er veel voordelen in. U ook? Of heeft u knelpunten ervaren? En kent u ook andere voorbeelden? Wij horen ze graag. Laat het weten. Dat kan via een ‘reactie’ op onze LinkedIn-pagina of stuur een e-mail naar info@StudioGRZ.nl

28 april 2020

Bart Becx, projectontwikkelaar & Mandy Broer, kwaliteitsverpleegkundige Revalidatie Marente, Oegstgeest