Managers Geriatrische Revalidatie sluiten hun Masterclasses enthousiast af

Onlangs heeft Studio GRZ de eerste Masterclasses Managers GRZ afgerond. Deze reeks masterclasses was speciaal gericht op managers die de portefeuille Geriatrische Revalidatie (GRZ) in hun pakket hebben. In vijf bijeenkomsten verdeeld over vijf maanden hebben deze managers gezamenlijk en met (gast)docenten hun interne situatie geanalyseerd, een externe oriëntatie gedaan om te bepalen in welk speelveld de geriatrische revalidatie zich bevindt, inspirerende management-voorbeelden uit GRZ-instellingen verkend en plannen voor het komend jaar gemaakt.  

Tijdens deze masterclasses stond ieders lokale context centraal en werden de externe ontwikkelingen vertaald naar de eigen organisatie. Ook de landelijke GRZ-trends werden verkend, op een voor deze managers gratis toegankelijke, Managementdag GRZ

Uit de evaluatie bleek dat de managers het zeer nuttige masterclasses vonden, die tot bruikbare plannen hebben geleid en nu in de eigen organisatie uitgevoerd gaan worden. Vooral de onderlinge afstemming tussen de managers gaf veel inzicht, herkenning inspiratie om de eigen GRZ-afdeling(en) nieuwe impulsen te geven. 

De eerste groep Managers GRZ die de Masterclasses in 2019 hebben gevolgd

Gebaseerd op deze positieve evaluatie starten we op 13 mei 2020 een nieuwe reeks Masterclasses Managers GRZ met 8-12 deelnemers. Er hebben zich al enkele managers aangemeld, maar voor geïnteresseerde managers GRZ: Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en aanmelding voor de Masterclasses Managers GRZ 2020.

Enkele quotes van de managers die de masterclasses onlangs hebben afgerond:

Deze Masterclasses zijn een waardevolle aanvulling op mijn functie als manager GRZ. De ruimte om samen te sparren met collega-managers en docenten gaf veel voldoening. Ik zal deze Masterclasses zeker aanbevelen. Het met elkaar stilstaan bij de GRZ gaf meer inzicht in de toekomst van de GRZ en zijn ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.
Wendy Goos, Manager GRZ, Omring, Hoorn 

In 5 dagen Masterclasses Managers GRZ veel geleerd. Heel waardevol om met collega-managers die dagelijks met dezelfde materie bezig zijn zaken te delen en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Samen opdrachten doen en ervaringen uitwisselen, maken het heel waardevol en toepasbaar om direct met het geleerde verder te gaan. Kortom een echte aanrader.
Maureen Staal, Manager GRZ, Vivium Naarderheem, Naarden