MASTERCLASSES MANAGERS GRZ: Vooruitkijken, vernieuwen en (jaar)plannen maken voor managers in de geriatrische revalidatie

GRZ-managers moeten elk jaar zelf het wiel uitvinden voor het realiseren van het Jaarplan GRZ
In de geriatrische revalidatie (GRZ) volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van GRZ-organisaties, professionals en het management van de GRZ-instellingen. Studio GRZ probeert nieuwe kennis en ontwikkelingen zo snel mogelijk te detecteren en te vertalen naar de dagelijks praktijk van uw revalidatie. Regelmatig organiseert Studio GRZ daarom bijeenkomsten waar managers, bestuurders en professionals elkaar kunnen ontmoeten om de laatste ontwikkelingen te verkennen en mogelijkheden uit te wisselen. Een uitvloeisel hiervan is de reeks masterclasses die Studio GRZ specifiek voor managers in de geriatrische revalidatie heeft ontwikkeld.

Herkent u als GRZ-manager deze dilemma’s?

 • Heeft u ook moeite om in de dagelijkse hectiek rustig de tijd te nemen uw GRZ-beleid uit te zetten?
 • Zoekt u tijd en rust om voldoende te reflecteren op uw GRZ-koers?
 • Wilt u ook graag samenwerken met collega-managers uit andere GRZ-instellingen?
 • Voelt u ook de behoefte om met collega-managers-GRZ te sparren over de wijze waarop zij nieuwe initiatieven binnen hun organisaties vormgeven?
 • Bent u ook een GRZ-manager die een specifieke koers voor de GRZ wilt uitzetten?  

Dan is deze reeks Masterclasses voor GRZ-managers iets voor u!

Doel:
Na deze reeks Masterclasses heeft u een goed onderbouwd Jaarplan-GRZ waarin de meest actuele inzichten en recente ontwikkelingen zijn vertaald naar uw specifieke situatie.

Doelgroep:
De masterclasses zijn bedoeld voor Managers die werkzaam zijn in de Geriatrische Revalidatie (GRZ). De training wordt in een groep van 8 tot (max.) 12 deelnemers gegeven.

Inhoud:
Studio GRZ organiseert speciaal voor managers in de GRZ een reeks bijeenkomsten om samen met andere managers te beoordelen welke speerpunten u in het komend GRZ-jaarplan wilt definiëren. Tijdens de masterclasses staan we stil bij ieders lokale context en worden de sterke en zwakke punten van diverse organisatiemodellen vergeleken. Ook worden landelijke trends en kansen en bedreigingen uit de omgeving verkend. Onderdeel van de Masterclasses is de managementdag, op 5 juni 2019, waar we gezamenlijk met anderen de externe ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden verkennen. Voor het maken van uw organisatie-specifieke GRZ-jaarplan is het uiteraard vanzelfsprekend dat u deze kansen en bedreigingen koppelt aan uw eigen lokale context en vertaalt naar acties voor de komende periode. Uiteindelijk leidt dat tot uw eigen verhaal (jaarplan) wat u presenteert aan uw collega-managers.

Deelnemers aan de Masterclasses krijgen gratis toegang tot de managementdag.

De volgende thema’s komen tijdens de masterclasses aan bod:

 • Definiëren speerpunten voor uw GRZ-Jaarplan
 • Toepasbaarheid diverse organisatiemodellen (specialisatie/ generalisatie?)
 • Sterke en zwakke punten traceren in uw organisatie
 • Kansen en bedreigingen vertalen naar uw lokale context
 • Externe ontwikkelingen die invloed hebben op de GRZ
 • Reflectie en intervisie met collega-GRZ-managers
 • De kracht van storytelling
 • Managementdag met externe sprekers

Invulling:
De 5-daagse Masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten, plus een managementdag, verspreid over ongeveer 5 maanden. U bespreekt met collega-GRZ-managers de diverse GRZ vraagstukken, doet u een interne analyse en verkent u de externe GRZ-ontwikkelingen. Tijdens de extra managementdag hoort u inspirerende voorbeelden van collega’s uit de GRZ. Deze verkenning en informatie voegt u samen en verwerkt u vervolgens in uw eigen jaarplan voor het komende jaar.

Docenten:
De kerndocenten drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen hebben veel ervaring in het domein van de geriatrische revalidatie. Zij combineren hun jarenlange expertise op het gebied van GRZ-management, onderwijskunde, wetenschappelijk onderzoek en GRZ-training. Vanuit hun opgebouwde GRZ-netwerk participeren in deze training enkele vooraanstaande gastdocenten.

Data:
Een nieuwe serie Masterclasses start in mei 2020 op landgoed de Horst in Driebergen. De nieuwe trainingsdagen zijn (van 9.30-17.00 uur) op:

 • woensdag 13-05-2020
 • woensdag 03-06-2020 (= Managementdag GRZ)
 • woensdag 10-06-2020
 • woensdag 09-09-2020
 • woensdag 07-10-2020

Kosten:
De prijs van deze 5-daagse Masterclasses, inclusief de managementdag, bedraagt 1950 euro.

Inschrijven:
Heeft u interesse in de Masterclasses Managers GRZ?
U kunt zich hier inschrijven.
Wij heten u graag welkom op de eerste cursusdag in mei 2020.

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier