Blog “Revalidant als regisseur van zijn eigen transfer”

“Dat kussentje moet daartussen, kijk maar op het filmpje.” Mevrouw De Vries wijst naar de iPad die op tafel ligt. Samen met de verpleegkundige bekijkt ze het filmpje waarin haar eigen transfer van het bed naar de rolstoel terug te zien is. En inderdaad, er moet een kussentje tussen het bed en de rolstoel worden gestopt. Zo ontstaat er geen gat en durft mevrouw De Vries met een klein beetje ondersteuning de transfer te maken.

Op de geriatrische revalidatie (GRZ)-afdeling waar ik als ergotherapeut werk, ontstond een paar jaar geleden de vraag: “Hoe kunnen we de transfers van revalidanten beter laten verlopen?” Tot die tijd werd er namelijk enkel gebruik gemaakt van een schriftelijke overdracht van de fysiotherapeut. Maar hoe doe je dat nou precies, zo’n ‘lage transfer via de aangedane zijde met facilitatie bij de heup?’ In de praktijk bleek dat er verschillen zaten in de uitvoering, waardoor er voor de revalidant onduidelijkheden ontstonden. De tijd was rijp voor een afspraak waarbij de revalidant meer regie kreeg en waarbij de GRZ-teamleden meer uniform konden werken.

“Wat nou als we de overdracht op beeld vastleggen?”
Eind 2017 zijn we daarom gestart met het maken van transferfilmpjes. De fysiotherapeut en ergotherapeut geven bij opname een transferadvies. Wanneer er bij de transfer specifieke ondersteuning nodig is, wordt er met een iPad een filmpje gemaakt van de betreffende transfer. Vervolgens leggen we in het dossier vast dat er een filmpje beschikbaar is. We verwachten van iedereen die de revalidant begeleidt dat hij het filmpje bekijkt, voordat hij de transfer de eerste keer uitvoert. De tablet is gedurende de revalidatie in het beheer van de revalidant, zodat hij zelf zijn transferinstructie kan laten zien.

Dankzij deze nieuwe aanpak is er voor zowel het team als voor de revalidant meer duidelijkheid over de manier waarop de revalidant optimaal kan worden begeleid bij zijn transfer. Medewerkers gebruiken op deze manier allen dezelfde werkwijze. De revalidant voelt zich meer betrokken in het advies omdat hij met behulp van het filmpje zelf kan uitleggen op welke manier hij begeleid wil worden. Beiden weten zo sneller en beter wat er van hen wordt verwacht bij het transfermoment.
Als door vooruitgang tijdens de revalidatie de revalidant de transfer anders gaat uitvoeten, wordt direct een nieuw filmpje opgenomen en in het dossier vastgelegd. 

Aan het eind van de revalidatie levert de cliënt de tablet weer in en worden de filmpjes gewist. Op verzoek sturen we de filmpjes door naar de revalidant. Zo ook naar mevrouw De Vries die inmiddels weer thuis is. Met behulp van de filmpjes die we tijdens haar revalidatie hebben gemaakt laat zij nu aan haar familie en hulpverleners thuis zien welke ondersteuning ze nodig heeft. Voor alle betrokkenen dus een mooi middel om de beste begeleiding te bieden. En dat onder de eigen regie van de revalidant.

Wij vinden dat de iPad een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de eigen regie van de revalidant in de revalidatie. Is dat ook in uw GRZ-instelling een bruikbaar idee? Of heeft u een andere suggestie?

Laat uw reactie achter op het Studio GRZ-account op LinkedIn waar dit blog ook is geplaatst.

16 september 2019

Elly Branderhorst, ergotherapeut / cognitief revalidatie therapeut, Volckaert, Dongen