Onderbouwing van het Revalidatieklimaat

Deze maand publiceerde Lian Tijsen, samen met Els Derksen, Wilco Achterberg en Bianca Buick het artikel Challenging rehabilitation environment for older patients in het tijdschrift Clinical Interventions in Aging (2019:14 1451-1460).
In deze review vonden zij na bestudering van 51 artikelen zeven hoofddomeinen die het construct ‘revalidatieklimaat’ (de auteurs kiezen in het Engelstalige artikel voor de term ‘challenging rehabilitation environment’) handen en voeten geven.
De auteurs geven aan dat de inzet van deze zeven domeinen tijdens de revalidatie de (oudere) patiënten helpt hun revalidatie-uitkomst te verbeteren. De getraceerde domeinen zijn:

  1. Tijd besteed aan therapie, ofwel de mate van fysieke activiteit
  2. Groepstraining met als doel de oefentijd te verhogen
  3. Zelf-oefentijd, waardoor ook de mate van zelfmanagement en oefentijd van de revalidant toeneemt
  4. Familie-participatie, waardoor ook de oefentijd toeneemt
  5. Taakgeoriënteerde training met betekenisvolle taken door de verpleging/verzorging, als toevoeging op de reguliere therapie
  6. Uitdagende omgeving zodat revalidanten meer participeren in sociale en fysieke activiteiten 
  7. Teamdynamiek, gezamenlijke doelstellingen en goede communicatie in een transdisciplinair team verbetert de kwaliteit van revalidatie. 

Dit is een goede aanzet om de onderbouwing van de challenging rehabilitation environment vorm te geven. Wie weet gaat het leiden tot een andere benaming voor het huidig in Nederland gehanteerde ‘revalidatieklimaat’. Het is een positief signaal dat deze review bijdraagt aan de wetenschappelijke onderbouwing van de geriatrische revalidatie.

Wilt u het volledige Engelstalige artikel in Clinical Interventions in Aging (2019:14 1451-1460) lezen en/of downloaden, dan kan dat hier.