Nieuw blog Arnold Jongenburger

Zoals u gewend bent van Studio GRZ publiceren we met regelmaat een blog over een actueel onderwerp in de geriatrische revalidatie (GRZ). Ditmaal heeft Arnold Jongenburger een blog geschreven waarin hij u oproept om mee te denken over de gewenste kwaliteitscriteria voor de GRZ.  Vanuit Studio GRZ is Arnold continu bezig met het verder verbeteren van de GRZ. Als manager-GRZ heeft hij een duidelijk beeld over de wijze waarop GRZ en ELV rondom de revalidant georganiseerd zouden moeten worden en op welke wijze dat doelmatig kan.

Ook in de rapportages van de ‘Quickscans’ die Studio GRZ bij GRZ-instellingen uitvoert, worden de sterke punten en de aandachtspunten van de bezochte GRZ-afdelingen beschreven. Toch ontbreekt er een formeel vastgesteld normenkader waaraan de GRZ moet voldoen. De Quickscan wordt vooral gebruikt om de kwaliteit van de GRZ verder te verbeteren. Maar wat zijn de minimale kwaliteitseisen waar een GRZ-afdeling aan moet voldoen?

In navolging van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt er in diverse gremia nagedacht over een passend kwaliteitskader voor de geriatrische revalidatie. Als platform voor professionals wil Studio GRZ graag van de professionals in de GRZ horen aan welke eisen een toekomstig kwaliteitskader voor de kortdurende zorg eruit zou moeten zien. Wat vinden de professionals in de GRZ belangrijke kwaliteitscriteria voor de GRZ? In het blog vindt u een korte weergave van de context en wordt u uitgedaagd om uw mening te laten horen. Denk mee met het verder verbeteren van de GRZ. Denk er over na en laat het ook echt aan ons weten!

Het volledige blog ‘Hoe moet een kwaliteitskader voor de geriatrische revalidatie eruit gaan zien?’ kunt u hier lezen.