Specialisten ouderengeneeskunde tonen leiderschap

De cursus ‘Inhoudelijk Leiderschap‘ is vandaag door een nieuwe groep specialisten ouderengeneeskunde (SO) afgerond. Uit de afsluitende pitches bleek elke SO stappen voorwaarts gemaakt te hebben in persoonlijk leiderschap, aansturing van het GRZ-team en invloed aanwenden bij het bestuur van de GRZ-instelling. De Meet-the-Expert-sessie werd vanwege het zomerse weer een terrassessie waarin Marco Wisse veel inspiratie gaf voor de ‘leidingnemende arts’ om samen met het eigen management te gaan verkennen hoe de (geriatrische) revalidatie verbeterd kan worden.

 

 

 

 

 

 

De SO’s koppelden hun vorderingen terug over hun verbeterplan in de eigen instelling. De artsen blijken zo geïnspireerd dat zij elkaar na deze cursus op willen blijven zoeken. Studio GRZ zal dit proces blijven faciliteren.

Deze vijfdaagse cursus werd afgerond met een certificaat voor elke deelnemer met de vermelding van 35 accreditatiepunten. De volgende cursus ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ, leiderschapslessen voor specialisten ouderengeneeskunde’ start per 5 oktober 2018 op een locatie in het midden van het land. Heeft u interesse? ER zijn nog plaatsen vrij. Maximaal 12 deelnemers. U vindt hier meer informatie over deze cursus.

  • Een geweldige cursus! Zeer inspirerend en motiverend. Dank voor de begeleiding, inzichten, suggesties en adviezen. Wanneer volgt deel 2?” – Annegien van den Boomgaard, specialist ouderengeneeskunde, SVRZ Middelburg
  • “Ik ben heel erg blij dat ik deze cursus op dit moment gevolgd heb. Heeft me enorm geholpen mijn visie op GRZ verder te ontwikkelen, inzicht gegeven in wat leiderschap is en wat nodig is om dit te tonen, en dit ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Deze cursus is een waardevolle aanvulling op de kaderopleiding GRZ” – Theresia Miedema, specialist ouderengeneeskunde, Kwadrantgroep, Burgum
  • “De cursus heeft mij niet alleen bewust gemaakt van mijn verantwoordelijkheid als inhoudelijk leider van de GRZ, maar ook concrete handvatten gegeven voor de uitvoering er van” – Japke de Haan, specialist ouderengeneeskunde, TanteLouise, Bergen op Zoom