Nieuw blog Wilco Achterberg

Op ons komend Jaarcongres GRZ op 26 januari 2018 zal prof. dr. Wilco Achterberg zijn visie op de toekomst van geriatrische revalidatie schetsen. In zijn presentatie gaat hij onder andere aandacht besteden aan de thema’s die zijn verwoord in de Onderzoeksagenda Geriatrische Revalidatiezorg. Deze onderzoeksagenda is op het Verenso-congres 2017 inmiddels officieel gepresenteerd.

Wij vroegen hem om een blog over de onderzoeksagenda te schrijven. Wilco Achterberg pakte de handschoen op. Het resultaat kunt u lezen op onze blogpagina.

Met deze onderzoeksthema’s willen de hoogleraren ouderengeneeskunde van LUMC, MUMC+ en VUmc samen met hun onderzoekers/promovendi en samen met ActiZ, Verenso, Patiëntenfederatie Nederland en beroepsverenigingen de geriatrische revalidatie verder optimaliseren. De kernwoorden van deze thema’s zijn:

  • De patiënt centraal
  • Triage
  • Zorgpaden
  • Ambulante revalidatie
  • Cognitieve vermogens
  • Ondersteunende technologie
  • Meetinstrumenten

Studio GRZ heeft in haar missie de nieuwe ontwikkelingen binnen de geriatrische revalidatie te verspreiden. De onderzoeksagenda hebben we derhalve op onze website geplaatst. U kunt deze hier -evenals op andere plaatsen op internet- gratis downloaden.