Nieuw blog Anne Visser-Meily

‘Waarom is er nog steeds zo’n strikte scheiding tussen geriatrische revalidatie en medisch-specialistische revalidatie?’ vraagt prof. dr. Anne Visser zich af als we haar uitnodigen als een van de keynote-sprekers op ons Jaarcongres GRZ 2018. Een vraag die heel goed past bij haar opvatting over revalidatie.
Als hoogleraar revalidatiegeneeskunde heeft Anne zich altijd ingezet voor een intensievere samenwerking tussen geriatrische revalidatie (GRZ) en medisch-specialistische revalidatie (MSR). Zij is ervan overtuigd dat de revalidanten daarbij gebaat zijn.
In de aanloop naar ons congres vroegen we Anne hier een blog over te schrijven. Zij schreef ‘Poliklinische revalidatie verdient meer aandacht!’

Het is een lezenswaardig blog geworden waarin het gaat over ‘echte revalidatiedoelen’, ‘DBC’, ‘weer meedoen aan de maatschappij, en vooral het verschil tussen de klinische opname en het traject daarna. En of dit traject nu poliklinische revalidatie heet of ambulante GRZ, dat maakt vooralsnog niet uit. Het zal ons aanzetten tot nadenken over de meest optimale vorm van revalideren.
Kortom een blog dat gelezen kan worden op een rustig moment naast de kerstboom. Klik hier voor het blog.

Je kunt via onze LinkedIn-pagina reageren op dit blog en uiteraard met Anne in gesprek op het Jaarcongres GRZ 2018 op 26 januari in MediaPlaza.